Adatvédelem

Általános tudnivalók

A T-Systems Magyarország Zrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Társaságunk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Amennyiben Ön a T-Systems Magyarország Zrt. – mint a Magyar Telekom Nyrt. leányvállalatának - előfizetője, az Ön adatai védelmére vonatkozó információkat az  Adatvédelmi tájékoztatóban talál.

Ha álláshirdetéseinkre jelentkezik, akkor személyes adatai kezeléséről az Adatvédelmi politika nyújt felvilágosítást.

További, T-Systems Magyarország Zrt.-re vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket a Deutsche Telekom Csoport személyes adatok védelmére vonatkozó eljárási szabályzata tartalmaz.

A T-Systems Magyarország Zrt. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat T-Systems Magyarország Zrt. honlapjára, valamint honlapjáról.

Adatok felvétele

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a T-Systems Magyarország Zrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A T-Systems Magyarország Zrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a T-Systems Magyarország Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A T-Systems Magyarország Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Hírlevél feliratkozás

A regisztráció során megadott adatokat csak a JövőKép terjesztésével kapcsolatban használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki.

Tájékoztatás

Írásbeli megkeresés esetén a T-Systems Magyarország Zrt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Megosztás