Facebook Share Image

LOGO - INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI INFORMATIKAI MEGOLDÁS

Az önkormányzati igényeket minden területen kielégítő, professzionális, számos módon bővíthető, a mai és a jövőbeli kihívásokra egyaránt választ adó rendszereket fejlesztettünk ki, melyek tökéletesen az ügyfél igényeire szabhatóak, a legkülönbözőbb platformokon alkalmazható megoldásokat jelentenek.

LoGo - Integrált önkormányzati informatikai megoldás
A rendszer, az önkormányzat belső ügyviteli folyamataiba beépülve támogatja a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést és kommunikációt az önkormányzat és a lakosság, valamint az önkormányzat és az üzleti szféra, - a társintézmények és - a hatóságok között. Moduláris felépítésének köszönhetően, kifogástalanul alkalmazkodik az önkormányzat igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt hosszú távú továbbfejlesztési lehetőségeket rejt.

LoGo-DW - Adattárház megoldás önkormányzatok számára
A LoGo-DW rendszer az önkormányzatoknál található, különböző forrásokból (különálló önkormányzati rendszerek adatbázisai, fájlok, papír alapú dokumentumok) származó információkat egy központi adatbázisba szervezi, melyből lehetőség nyílik kiszolgálni az önkormányzat belső igényeit, valamint egy publikus portál felületen keresztül az önkormányzat társintézményeinek, illetve a KKV-nak az igényeit.

Referenciák
Megoldásaink jelenleg két Megyei Jogú Város szintű referenciával rendelkeznek. Pécsett a LoGo integrált önkormányzati informatikai megoldásunk működik, míg Tatabányán a LoGo-DW adattárház megoldásunk került bevezetésre. Emellett Siklós és Szigetvár városok önkormányzata, ASP szolgáltatás keretében veszi igénybe LoGo rendszerünk tanúsított iratkezelési szolgáltatásait (LoGo-Iratkezelő).

A LoGo rendszer egyik legnagyobb előnye annak rugalmas, moduláris felépítése. Ez egyrészt lehetővé teszi, hogy a rendszer kifogástalanul alkalmazkodjon az ügyfelek igényeihez, a már meglévő informatikai megoldásokhoz, másrészt biztosítja a rendszer jövőbeli továbbfejlesztésének lehetőségét.

Az Európai Unió egy ajánlás formájában elvárásokat határozott meg a tagállamok számára az állampolgároknak, ill. az üzleti élet szereplőinek elektronikusan nyújtandó közszolgáltatások körére, és azok interneten keresztül történő igénybevételének szintjeire vonatkozóan. Az ajánlás négy elektronikus szolgáltatási fejlettségi szintet különböztet meg.

Rendszerünk képes a negyedik, legfejlettebb szintet elérő elektronikus szolgáltatások, az ügyfél hivatalban történő személyes megjelenése nélkül történő ügyintézés nyújtására. Vannak azonban olyan szolgáltatások, illetve ügyek (pl. ahol illetékbélyeg formájában különféle díjak befizetésére van szükség), melyeket a jelenleg érvényes törvényi szabályozás miatt csak alacsonyabb (második vagy harmadik) szintű szolgáltatás keretében lehet intézni. A LoGo rendszer rugalmas kialakításának köszönhetően a törvényi környezet változása után azonnal elérhetővé, intézhetővé válnak ezek az ügyek is negyedik szintű szolgáltatások keretében. Tovább növelve az önkormányzatok szolgáltató tevékenységének minőségét.

A LOGO RENDSZER ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉSE

A rendszer - az ultravékony klienses többrétegű számítógépes architektúra előnyeit kihasználva - úgy került kialakításra, hogy a felhasználók bármely számítógépről, egy internet böngésző alkalmazás segítségével érhessék el a jogosultságuknak megfelelőrendszerszolgáltatásokat, funkciókat. Ennek köszönhetően egy átlagos számítógépen, speciális számítástechnikai ismeretek és telepítés nélkül férhetnek hozzá a jogosultak a LoGo nyújtotta előnyökhöz.

A LoGo rendszer moduláris felépítésű, ami azt jelenti, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő modulok mindegyike az egyéni igényeknek megfelelően építhetőek be a rendszerbe attól függően, hogy mely modulok által nyújtott szolgáltatásokra van szüksége a Megrendelőnek.

A rendszermodulok felhasználói felületeinek összefogását egy Portál valósítja meg, melynek köszönhetően a különböző modulok egy egységes, jól átlátható, jól menedzselhető, struktúrált, személyre szabható felületen jelennek meg.

A rendszer különböző csatornákon (levélben, faxon, telefonon, személyes ügyintézés során, e-mailen és a Web-en) keresztül érkező kéréseket képes kezelni, melyeket a szükséges érkeztetés, iratmozgás (átadás - átvétel), szignálás, iktatás után a megfelelőügyintéző felé irányítva, megindulhat az ügyintézési folyamat. A rendszer egyben támogatást nyújt a postázáshoz, a kimenő levelezés lebonyolításához.

A LoGo integrált önkormányzati rendszer vázlatos felépítése

10

IRATKEZELÉS (TANÚSÍTOTT MEGOLDÁS)

Az integrált önkormányzati informatikai rendszer egyik legfőbb feladata az önkormányzati munkával kapcsolatos összes irat és dokumentum elektronikus formában történő naprakész kezelése, tárolása, nyilvántartása. A rendszer elválaszthatatlan részét képezi az iratkezelő modul, mely az iktatáshoz, ügyiratkezeléshez kapcsolódó dokumentálási feladatokat látja el.

A megoldás tanúsítását a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. végezte el. A minősítési eljárás eredménye szerint a rendszer kibővítetten teljesíti (elektronikus aláírás és ügyfélkapus azonosítás támogatása) a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeit.

AZ IRATKEZELŐ FŐBB SZOLGÁLTATÁSAI

A rendszerben többszintű felhasználói struktúra alakítható ki, az egyes felhasználói szintekhez pedig különböző jogosultságok rendelhetők hozzá. Így különböző jogok adhatók például az iktatóknak, ügyintézőknek, vezetőknek. A rendszer együttműködik a WEB portál modullal, automatikusan fogadja a WEB-ről indított ügyeket.

ÜGYVITELI MODULOK

Az ügyviteli modulok megkönnyítik a közigazgatással kapcsolatos feladatok ellátását. A modulok támogatják a beérkező és a különböző munkafolyamatok során keletkező dokumentumok feldolgozását, feladatok kiosztását, az ügyek állapot követését.

 • BEJELENTÉSKEZELŐ
 • ADÓÜGY
 • KKV ÜGYEK
 • SZOCIÁLIS-, CSALÁDÜGY
 • GYÁMÜGYI MODUL
 • EDIT
 • ÁLTALÁNOS HATÓSÁGI MODUL
 • FOLYAMATKEZELŐ
 • TÉRINFORMATIKAI MODULOK
 • ÉPÍTÉSHATÓSÁG
 • KÖZTERÜLET- ÉS ÚTNYILVÁNTARTÁS
 • INGATLANVAGYON-KATASZTER
 • TELEPÜLÉSRENDEZÉS
 • KÖZMŰNYILVÁNTARTÁS

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!