Facebook Share Image

ÖNKORMÁNYZATI BELSŐ CSOPORTMUNKA-FELÜLET

Egy önkormányzati intézmény hatékonyságának egyik kulcsa az ésszerű munkaszervezés, amelyhez egyre több helyütt vesznek igénybe rugalmas, testre szabható infokommunikációs megoldásokat. A T-Systems Magyarország által kínált belsőcsoportmunka-felület célja, hogy korszerű alkalmazások segítségével járuljon hozzá a belső működés átláthatóságának, kontrollálhatóságának növeléséhez, az adminisztratív terhek csökkentéséhez.

Az önkormányzati belső csoportmunka-felületen a felhasználók egy belső portált (intranet) használnak, amely a belső hálózaton keresztül, böngészőben elérhető. A dokumentumok az MS Office 365 platformon megvalósuló intranetportálon kezelhetők. A dolgozók meg is oszthatják egymással a dokumentumokat, sőt akár egyidejűleg többen is dolgozhatnak egy dokumentumon, és közben nem kell amiatt aggódniuk, hogy bármely beavatkozás, módosítás elveszne. A böngészőn keresztüli elérés a távoli munkavégzést is lehetővé teszi mobileszközök (pl. tablet, okostelefon) segítségével.

SZOLGÁLTATÁSOK:

A rendszer által biztosított főbb szolgáltatások:

 • Belső portál
 • Általános portálfunkciók, egyedi, testre szabható felület
 • Csoportmunka támogatása
 • az önkormányzat egyes szervezeti egységein belül
 • az önkormányzat szervezeti egységei között
 • az önkormányzat és az önkormányzati cégek között
 • Dokumentumtárak
 • Rendszerezett központi tárolás, egyszerűen szabályozható dokumentummegosztás, könnyű és gyors kereshetőség
 • Feladatkezelés, munkafolyamat-kezelés, workflow
 • Feladat-nyilvántartás, határidő-kezelés, önkormányzati belső folyamatok támogatási lehetősége
 • Kisalkalmazások fejleszthetősége

Meglévő önkormányzati kisalkalmazás:

 • Önkormányzati határozatok nyilvántartása
 • határozatok adatainak nyilvántartása
 • határozatok egységes nyilvántartása és végrehajtásuk követése
 • felelősök és határidők kezelése
 • határozatok státuszának követése a határozathozataltól az irattárazásig
 • aktuális felelősök automatikus e-mailes értesítése

Kialakítható önkormányzati kisalkalmazások:

 • Önkormányzati előterjesztések kezelése
 • előterjesztések kezelése az igénytől kezdődően az elkészítésen, bizottsági egyeztetéseken és belső jóváhagyásokon keresztül az előterjesztés benyújtásáig
 • Testületi ülések kezelése
 • testületi ülések szervezésének támogatása, napirend tervezése, meghívó összeállítása, állandó és eseti meghívottak nyilvántartása és automatikus értesítése
 • Rendeletek nyilvántartása
 • Testületi ülések, bizottsági ülések jegyzőkönyveinek nyilvántartása
 • A példaként felsorolt fenti önkormányzati kisalkalmazások Microsoft SharePoint-alapokon történő közös megvalósításával a számos előny (pl. strukturált központi nyilvántartás, változás- és verziókövetés, jogosultak számára történő állandó elérhetőség, lekérdezhetőség, kereshetőség stb.) mellett lehetővé válik az összetartozó, pl. téma alapján egymáshoz kapcsolódó elemek összerendelhetősége. Ilyenek például: egy kidolgozás alatt lévő előterjesztés- tervezetben rögzíthető, hogy az adott témakörben milyen korábbi előterjesztések, határozatok születtek, az előkészítés során milyen rendeletek figyelembevétele szükséges stb.

Egyéb lehetséges, általános célú kisalkalmazások:

 • Személyi adatok kezelése (titkosított tárolással, változáskezeléssel)
 • Munkatársak be- és kiléptetési folyamata
 • Szabadságigénylés, -jóváhagyás
 • Eszközök / IT-eszközök nyilvántartása, kezelése
 • Belső anyag- és eszközigénylési folyamatok
 • Gépjármű-nyilvántartás, gépjárműfoglalás

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!