Facebook Share Image

VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER

A városvezetők döntéseihez az információk gyakran még mindig papíralapon, illetve több különböző, egymástól elszigetelt, vegyes platformú informatikai rendszerben állnak csak rendelkezésre. Az önkormányzati Vezetői információs rendszer bevezetésével a döntés-előkészítést támogató adminisztratív költségek csökkennek, a döntéshozatal ideje lerövidül, az adatok történeti áttekinthetősége, visszakereshetősége biztosítottá válik.

Megoldásunk középpontjában a különböző, gyakran elszigetelten működő önkormányzati informatikai rendszerekből származó adatokra épülő információs rendszer áll. A rendszer a vezetői döntéshozatalt az önkormányzati rendszerekből származó adatokból készített lekérdezések, kimutatások, riportok készítésével támogatja. Grafikus megjelenítő lehetőségei révén pedig az információkat a döntéshozók számára könnyen áttekinthető formában is szolgáltatja.

A vezetői információs rendszer lehetővé teszi a tervezési és hivatali munkához szükséges adatok gyors megjelenítését, az önkormányzati működés szinte minden területére kiterjedő, kellőképpen feldolgozott, jól értelmezhető, megfelelő részletezettségben vagy megfelelő aggregálásban megjelenő információk gyors elérését. Mindez javítja a döntéshozatal és a hivatali munka, a költségvetés-készítés, a végrehajtás és az ellenőrzés hatékonyságát. A rendszer használata elősegíti a stratégiai tervezésen alapuló döntéshozatalt. Támogatja a magasabb fokú együttműködést a hivatal belső szervezeti egységei között, illetve a hivatal és a felügyelt intézmények között.

Az önkormányzatok európai uniós pályázatainak áttekinthetősége érdekében a rendszer biztosítja a pályázatok nyilvántartását és követését is.

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!