Facebook Share Image

HULLADÉKGYŰJTÉS-TÁMOGATÁS

Infokommunikációs megoldásokkal számos városi közszolgáltatás megszervezése tehető hatékonyabbá. A T-Systems Magyarország hulladékgyűjtést támogató megoldása nemcsak a munkafolyamatokat teszi átláthatóbbá és gyorsabbá, hanem egyszersmind hozzájárul a szolgáltatási színvonal növeléséhez, valamint jelentős költségcsökkentést is el lehet érni általa.

A megoldás a hulladékgyűjtés teljes folyamatát felölelő, hatékony munkairányítást tesz lehetővé, és a hulladékszállítók számára segít megkülönböztetni a begyűjtendő és a nem elszállítandó hulladékot - utóbbira példa a díjhátralék miatt szüneteltetett szolgáltatás esete -, mindezt egy navigációs térképi felületen megjelenítve.

Az alkalmazás segítségével a gyűjtőjárat járművezetője a helyszínen pontos, térképi alapú, naprakész információkkal rendelkezik az aznap elszállítandó hulladékgyűjtő edények darabszámára, méretére, elhelyezkedésére, illetve a szükséges mértékben - a vállalatirányítási rendszerből származó információk alapján - a szerződéses viszonyokra vonatkozóan, valamint online képes rögzíteni rendkívüli eseményeket is.
Ezen rendkívüli események az ügyfélszolgálat számára azonnal elérhetővé válnak az ügyfélkezelés támogatására.

A megoldás elsősorban a napi operatív munkát támogatja; a megfelelő információk terepi munkavégzés során való összegyűjtésével elősegíti a díjak nemfizetésének visszaszorítását, a gyakori ügyfélpanaszok kiküszöbölését, azok gyors kezelését.

A MEGOLDÁS KÉT MODULBÓL ÁLL:

  • terepi munkavégzést támogató térképi modul és
  • központi diszpécsermodul.

7

TEREPI MUNKAVÉGZÉST TÁMOGATÓ TÉRKÉPI MODUL

A terepi munkát végző felhasználók adatokat gyűjtenek a rendszer számára az ügyfelek szemétkihelyezési szokásairól, továbbá rögzíteni tudják a problémás eseteket. A rendszer pedig tájékoztatja őket az elszállítandó edények adatairól.

Az adatgyűjtést és a terepi munkavégzést támogató térképi modul a hulladékgyűjtő járművek vezetőinek használatában levő, WIFI-, 3G- és GPS-képes mobil eszközökön (táblagépeken) fut.

A rendszer nyilvántartja az egyes címekhez rendelten a gyűjtőedényekre vonatkozó különböző adatokat: az edény méretét, típusát és térbeli koordinátáit (ahol a legtöbb esetben kihelyezik). Az így összerendelt adatok segítenek abban, hogy a szolgáltató ellenőrizni tudja, hogy az ügyfél a megkötött szolgáltatási szerződésnek megfelelően jár-e el, vagyis megfelelő hulladékot helyez-e ki, megfelelő méretű és számú hulladékgyűjtő edényben helyezi-e el a hulladékot, illetve meghatározható egy adott gyűjtőedényről annak elszállíthatósága is. Azokban az esetekben ahol a gyűjtőedényekhez rendelt előfizetések számlázási adataiból az derül ki, hogy folyamatos a nemfizetés, úgy a központi felhasználó eldöntheti, hogy a gyűjtőedények elszállítását felfüggeszti-e, vagy sem. Az így kapott eredmények alapján a rendszer tudja azt, hogy mely edényeket nem kell elszállítani, és ezekről jelzést ad a terepi munkát végző felhasználóknak.
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a mobil terepi eszköz által megjelenített térképi felületen keresztül a járművezetők egyszerűen megadhassák az egyes gyűjtőedények térbeli pozícióit, valamint egyéb információkat, pl. méret, tartalom. Emellett a modul lehetőséget biztosít az egyes problémás esetek online kezelésére is.

KÖZPONTI DISZPÉCSERMODUL

A központi diszpécsermodul a terepi munkavégzést támogató térképi modullal összeköttetésben végzi a felhasználók, tárolóedények adminisztrációját, illetve fogadja a hulladékszállító járművek vezetőinek bejelentéseit. Amennyiben valamely jármű megtelt, a rendszer értesítése alapján az adott területre kisegítő jármű is küldhető. A diszpécser a saját térkép mellett igény esetén külső térképi forrásokon is meg tudja jeleníteni a kívánt címet. A funkció támogatja a Google Maps, illetve a Google Street View használatát is.

Miért érdemes egy ilyen rendszert alkalmazni?

  • A megalapozott tervezéssel becsülhetővé válnak az éves szállítási költségek egyes tételei - különös tekintettel az üzemanyagra.
  • A naprakész nyilvántartás segítségével a fizetési fegyelem javítható, a kintlévőség-állomány csökkenthető.
  • A megfelelő munkaszervezéssel a lakosság számára jobb szolgáltatás nyújtható, kisebb emberierőforrás-költségek mellett.
  • A rendszer támogatja a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét is.

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!