Facebook Share Image

KÖRNYEZETI HATÁSELEMZÉS

A Digitális Város koncepciójában kiemelt szerep jut a fenntarthatóság gondolatának, hiszen például a lég-, víz- és zajszennyezés mértéke nemcsak rövid, hanem hosszú távon is meghatározza egy város lakóinak életminőségét.

A víz és a levegő összetételének és szennyezettségének, valamint a város zajszintjének és egyéb környezeti hatásoknak a monitorozása során gyűjtött és rendszerezett, naprakész információk segítik a városvezetést abban, hogy a környezetet érintő döntéseik minél megalapozottabbak lehessenek, és ahol gyors beavatkozás szükséges, azt időben megtehessék. A szélesebb közönség számára is elérhető, publikus felületen közzétett adatok pedig környezettudatosabb életvitelre ösztönözhetik a lakosságot.

A környezeti hatások monitorozását lehetővé tevő megoldáscsomag hármas célkitűzése:

  • a víz és a levegő összetételének és szennyezettségének, valamint a város zajszintjének monitorozása;
  • a környezeti terhelés csökkentése;
  • a lakosság informálása, szemléletformálása.

A T-Systems Magyarország megoldása két részből, egy szakértői és egy lakossági modulból áll.

A szakértői modul egy olyan relációs adatbázison alapuló térinformatikai, földrajzi információs rendszer, amely lehetővé teszi a vízbázis és a levegő összetételének és szennyezettségének ellenőrzését, illetve a városi zajszint monitorozását. A rendszer naprakész adatai a környezetvédelmi intézkedéseket megalapozó információkkal szolgálnak a városvezetés számára a környezeti jellemzők állapotáról.
Az adatok segítségével a víz és a levegő szennyezettségére, illetve a város zajszintjére vonatkozóan különböző szempontú modellek állíthatók fel. A modellezés eredményei segítik a tervezett beruházások hatásvizsgálatainak elvégzését. A környezet-ellenőrzés során keletkezett adatok, információk szakértői szintű feldolgozását segítő megoldás hatékonyan képes támogatni a hatóságok munkáját. A rendszerből származó adatokat az önkormányzatok környezetvédelmi terveik, programjaik, vizsgálataik készítése során is fel tudják használni.

A lakossági modul egy webalapú lakossági publikációs felület, mely a környezet állapotáról nyújt tájékoztatást. A monitoringrendszer mérési adatainak grafikus, térképi alapokon történő, érthető bemutatásával a város polgárai részletekbe menően tájékozódhatnak a környezeti terhelés aktuális mutatóiról, ami környezettudatos életmódra ösztönözheti őket.

A lakossági tájékoztatómodul a monitoringrendszer mérési és modellezési adatait tömör és érhető módon, térképi alapokon mutatja be a lakosoknak. A megvalósítandó térinformatikai rendszer használatával a helyi lakosság az általános internetes elérési lehetőségeken keresztül folyamatosan hozzáférhet majd a környezetfigyelő rendszer eredményei alapján készült elosztástérképekhez, grafikus idősorokhoz, a környezeti állapotot jellemző információkhoz.

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!