Facebook Share Image

INTELLIGENS MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN

Komplex infokommunikációs megoldásokkal, elektronikus jegy- és bérletrendszerrel, valamint utastájékoztatási rendszerekkel nemcsak a közösségi közlekedés színvonala és az utasok elégedettsége növelhető, hanem egyszersmind lefektethetők a jövő Digitális Városának alapjai is.

Az egyéni és közösségi közlekedés versenyében az utóbbi használata akkor jelenthet vonzó alternatívát az utasok számára, ha a szolgáltatás színvonalát és az utazási élményt az utazási költségek csökkentése mellett képesek növelni a szolgáltatók. Egyik oldalon tehát integrált utastájékoztató rendszerek révén pontos, átlátható és könnyen hozzáférhető adatokat kell az utasok rendelkezésére bocsátani, hogy utazásaikat kényelmesen tervezhessék. A tervezhetőség ugyanakkor a közlekedési társaságok oldaláról is fontos igény, hiszen ahhoz, hogy kellő hatékonysággal nyújthassák szolgáltatásaikat, nélkülözhetetlen számukra, hogy rendelkezésükre álljanak a folyamattervezéshez szükséges legfontosabb adatok, méghozzá naprakészen, integráltan és könnyen hozzáférhető módon.

VEKTOR RENDSZER

A T-Systems Magyarország integrált telematikai terméke, a VEKTOR komplex megoldást kínál a közösségi közlekedés megrendelői és szolgáltatói számára. A VEKTOR révén az utasok is közvetlenül érzékelhetik az utazás tervezése közben és az utazás során nyújtott kézzelfogható előnyöket. 1

FELÉPÍTÉSE

A VEKTOR rendszer képes a közösségi közlekedési szolgáltatók alapműködésének, forgalmi folyamatainak teljes körű informatikai támogatására a tervezéstől a lebonyolításon át a tényadatok feldolgozásáig és elemzéséig, valamint az akár valós idejű adatokon nyugvó utastájékoztatásig. Moduláris felépítésének köszönhetően a rendszer teljes mértékben az ügyfél igényeire szabható, sőt az egyes komponensek is egyedileg paraméterezhetők, szükség esetén bővíthetők.

Tervező- és előkészítő modulok

 • törzsadatkezelés, térinformatikai alapú hálózatkezelés Transmodel-alapokon
 • menetrend- és fordatervezés, közlekedési naptár, statikus utastájékoztatás
 • alvállalkozók tervadatainak előállítása és átadása
 • beosztáskészítés, vezénylés
 • különjáratok kezelése
 • teljesítmény- és üzemanyag-elszámolás
 • statisztikák, lekérdezések, adatbányászat

GPS-alapú lebonyolítási modulok

 • forgalomirányítás
 • jegy- és bérletértékesítés
 • utastájékoztatás
 • műszaki járműfelügyelet
 • „zöldút-kérés”
 • utasszámlálás

Feldolgozó- és elemzőmodulok

 • teljesítmény- és üzemanyag-elszámolás
 • alvállalkozói elszámolás
 • statisztikák, lekérdezések, adatbányászat, terv-tény összevetés
 • (vállalat) vezetői információk

A tervező- és előkészítő rendszer térinformatikai támogatással, optimalizáló rutinokkal ellátott alkalmazás, amely a megrendelői környezetben alkalmazott modelltől függően támogatja a közlekedési vállalatot a szolgáltatás tervének kialakításában (hálózat, menetrend, közlekedési naptár, forda, teljesítmény), valamint az ehhez szükséges erőforrások hozzárendelésében (beosztás, vezénylés).

A tervezőrendszerből vagy az ügyfélnél meglévő más szakmai alkalmazásból származó tervadatokat a VEKTOR forgalomirányító modul veszi át. Az alkalmazás részét képező, GPS-alapú fedélzeti berendezések folyamatosan gyűjtik és továbbítják a járművek pozícióadatait. A tervadatok és a pozícióadatok összehasonlítását a rendszer folyamatosan végzi, a járműpozíciókat több nézetben megjeleníti a diszpécserek számára. Az integrált kommunikációs alrendszer révén a diszpécserek és a járművezetők írásbeli (üzenetküldés) és szóbeli (rádiós) kapcsolatban is lehetnek egymással. A diszpécser a forgalomirányító modul kezelőfelületén keresztül beavatkozhat a lebonyolításba, és naplózhatja is az eseményeket.

2

A jegy- és bérletértékesítési alrendszer magában foglalja a járműfedélzeten, az elővételi pénztárakban, az interneten, mobiltelefonon, illetve a megállóhelyi automaták segítségével történő értékesítés támogatását. A jegy- és bérletértékesítésre kifejlesztett alkalmazás a helyközi járműveken a központi fedélzeti berendezés része, a pénztárgép nem jelent külön egységet, ennek megfelelően a megoldás ellátja egyszersmind a forgalomirányítási és utastájékoztatási feladatokat is, valamint vezérli és figyeli a fedélzeti komponenseket. A modul az elővételi pénztárakban zajló tevékenységek támogatására is ajánlott, az alrendszer internetes elővételi moduljának bevezetése pedig a járművezető fedélzeti értékesítés alóli további tehermentesítésére kínál kézenfekvő lehetőséget. Ez a funkcionalitás – az arra alkalmas szoftver- és hardverkomponensekkel – akár smartkártya-alapú elektronikus jegyrendszerként is használható.

Az utastájékoztató modul a forgalomirányító rendszerhez kapcsolódik. A GPS-alapú járműkövetésből származó információkat a modul értékeli, majd ennek alapján vezérli a különféle komponenseket (járműfedélzeti és megállóhelyi utastájékoztató kijelzők, táblák, monitorok), végül adatokat szolgáltat internet-, mobil- vagy sms-alapú rendszerek felé. Ennek eredményeképpen az utazás előtt és utazás közben is az aktuális forgalmi helyzethez igazodó, valós idejű információkat lehet biztosítani.

A „zöldút-kérés” alrendszer elsősorban a városi forgalomban jelent előnyt mind az utasok, mind az üzemeltetők számára, de természetesen más környezetben is jelentősen javít a szolgáltatás egyenletességén, csökkenti az utazási időt, növeli a keringési sebességet, és a járó motorral történő felesleges várakozás kiküszöbölésével csökkenti a járművek károsanyag-kibocsátását is. A modul a fedélzeti berendezésbe integrálva vezérli a jármű menetrendi helyzetétől függően a rendszerbe bevont jelzőlámpás csomópontokat, szükség szerint zöld utat biztosítva a járműveknek, vagy éppen megnyújtva a zöld időt.

A műszaki jármű-felügyeleti funkciók lehetővé teszik a járműfedélzeten keletkező műszaki adatok gyűjtését, azok alapján elemzések, statisztikák készítését. A feldolgozott adatok alapján a modul figyelemmel kíséri a jármű műszaki állapotát, az üzemanyagszintet és az üzemeltetési viszonyokat, segít megtervezni a karbantartási műveleteket, arra alkalmas jármű esetén rendellenes működést tapasztalva riasztást küld a járműkarbantartó személyzetnek. A funkciók révén optimalizálható a karbantartási folyamat, a járművek rendelkezésre állása növekszik, az üzemanyag-felhasználás (akár túlfogyasztás) pedig pontosan nyomon követhető.

Az utasszámláló modul a rendszer opcionális részeként a járművekre szerelt utasszámláló berendezésekből származó adatokat dolgozza fel. Az adatbázis pontos képet ad az egyes járatok igénybevételéről, így a megrendelő és a szolgáltató a helyi és helyközi közlekedés járatait optimalizálva csökkentheti működtetési költségeit, egyben javítva az utazási élményt.

Végül a feldolgozó- és elemzőmodulok támogatják a tényadatok feldolgozását, a terv- és tényadatok elszámolását, a bér- és teljesítményadatok összesítését, az értékesítési adatok elszámolását és szükség szerint azok ErP-rendszer felé történő továbbítását.

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel!