Regionális rálátással

Közép-Kelet Európai Egészségügyi e-Health Kompetenciaközpont jött létre Európában először Budapesten, a T-Systems Magyarország szervezeti keretein belül, a munkatársak meglévő szakmai tudására építve a Deutsche Telekom és a T-Systems International részfinanszírozásában.

HCC A 2013 tavaszán kialakított pre-sales központ azokra a speciális iparági kompetenciákra épít, amelyekkel a T-Systems Magyarország rendelkezik a régióban.  A Budapesten székelő kompetenciaközpont munkájának eredményeként valódi know-how transzfer jön létre a kiterjedt tagvállalati hálózat érintett szereplői között, amelynek során a lokális szinten  rendelkezésre álló szaktudás regionális szinten is hozzáférhetővé válik. A kompetenciaközpontban mások mellett a T-Systems Magyarország e-egészségügyi elődcége, az ISH Informatika Kft. jelentős nemzetközi referenciákkal rendelkező szakemberei dolgoznak, ami biztosítékot jelent a kompetenciaközpont feladatainak magas színvonalú megvalósítására. A kompetenciaközpont által kiszolgált tagvállalatok jellemzően a régióban találhatóak, többek között Lengyelország, Románia, Bulgária, Csehország, Szlovákia és Szerbia.

HCC A Deutsche Telekom nemzeti tagvállalati hálózata erős kapcsolatrendszerrel bír minden adott ország egészségügyi stakeholdereivel, továbbá olyan meglévő kereskedelmi és támogató szervezet és e-egészségügyi portfólió áll rendelkezésére, amely nyitott új, innovatív termékek befogadására. A T-Systems Magyarország mindeközben speciális, e-egészségügyben jártas szakembergárdával, széles körű referenciákkal és termékmenedzsmenttel rendelkezik, amely képessé teszi arra, hogy összefogja a nemzeti tagvállalatok egészségügyi piaci tevékenységét és mind a helyi viszonyokat, mind a regionális szempontokat figyelembe véve koordinálja és támogassa az együttműködést. A gyakorlatban ez nem mást jelent, mint a tagvállalatok felkészítését arra, hogy a lehető legversenyképesebb ajánlatot adják az egyes e-egészségügyi pályázati kiírásokon, mind az Európai Unió által meghatározott, szigorú közbeszerzési szabályozásnak, mind a helyi jogi előírásoknak megfelelve.

A kompetenciaközpont az üzleti támogatáson túl oktatási központ szerepet is felvállal, ezáltal a cégcsoport által kínált termékekkel kapcsolatos tudás megosztását (kezdve a termékleírásoktól, kommunikációs anyagoktól egészen a jó gyakorlatokig) stratégiai szintre emeli. Mindez a szigetszerűen, az egyes országok szintjén meglévő szaktudást egy egységes, regionális mederbe tereli, amellyel valódi, üzleti előnyt eredményező szinergia alakul ki.

A kompetenciaközpont mint regionális üzleti tudásközpont összességében hozzásegíti a Deutsche Telekom univerzumába tartozó vállalatokat ahhoz, hogy minél több sikeres projektben vehessenek részt.

Nemzetközi e-egészségügyi projektjeink

  • Németország
    A Telekom csoport egyik stratégiai üzletága 2009 óta az e-egészségügy. Ez az üzletág Németországban szerződést kötött a Cottbus városi Carl-Thiem-Klinikum és a világhírű berlini Charité Universitätsmedizin telemedicina tevékenységének informatikai támogatására. Ezen két projekt keretében a T-Systems Magyarország a T-Systems International alvállalkozójaként szállította le az eHealthConnect elnevezésű szoftver- és szolgáltatáscsomag moduljainak legnagyobb részét. Cottbusban 1,5 millió eurós állami és szövetségi támogatást kapott a projekt, Berlinben a kutatás-fejlesztésért felelős minisztérium és a T-Systems International közös finanszírozásában jelenleg is folyik a munka. A fejlesztéseknek köszönhetően Cottbusban 500, Berlinben 750 beteg távoli megfigyelése biztosított. 
  • Csehország
    Napjaink egyik legnagyobb csehországi egyeteme az FN Brno, ahol 2009-ben került átadásra a T-Systems Magyarország saját fejlesztésű, webalapú egészségügyi rendszerének, az e-MedSolution RIS modulja, amelyet az egyetemen több mint 200 felhasználó használ a mindennapokban. A rendszer további kiterjesztése a nukleáris medicina és az intervenciós kardiológiai osztályok részére jelenleg is folyamatban van, mint ahogy a biztosítói jelentéseket tartalmazó modul bevezetése is. 
  • Bosznia-Hercegovina, Horvátország
    A T-Systems Magyarország bosznia-hercegovinai partnerén, a Medit d.o.o.-n  keresztül fejlesztett kórházi információs rendszer került telepítésre Bosznia-Hercegovinában hat intézményben, többek között a Clinical Center University of Sarajevo-ban valamint Horvátországban a HC Virovitica városi kórházban. A T-Systems Magyarország által fejlesztett HIS-rendszer bevezetése minden esetben a bosnyák partnervállalat, a Medit közreműködésével valósult meg. A T-Systems Magyarország HIS-rendszere a helyi igényeknek megfelelően,  a lokális egészségügyi törvényeknek és társadalombiztosítási, valamint kormányzati jelentési rendelkezéseknek megfelelően lett kialakítva. 

Forrás: JövőKép Magazin

További információk a Healthcare nemzetközi oldalain érhetőek el.

 T-Systems
  Magyarország Zrt.

Kapcsolat

T-Systems Magyarország Zrt.

Sajtókapcsolat , 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás