Megfelelőség

A Magyar Telekom Csoport vezetősége és igazgatósága elkötelezett arra, hogy a Magyar Telekom Csoport minden üzleti tevékenységét a legszigorúbb jogi és etikai normák szerint folytassa. Ezen elkötelezettség eredményeképp alkottuk meg a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programját.

A Vállalati megfelelőségi program a Magyar Telekom Csoport minden testületére, szervezetére és munkavállalójára, valamint a tanácsadókra, megbízottakra, képviselőkre és minden olyan személyre vagy szervezetre vonatkozik, amely a Csoport vagy annak leányvállalata nevében végez munkát. Elvárjuk továbbá, hogy üzleti partnereink, szállítóink és ügyfeleink hasonló etikus módon cselekedve támogassanak bennünket e törekvésben. Ilyenformán a Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programjának bizonyos elemei nem csak a Magyar Telekom Csoport munkavállalóira vonatkoznak, hanem azokra is, akikkel üzleti kapcsolatban állunk.

A Magyar Telekom Vállalati megfelelőségi programja biztosítja, hogy a Csoport üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvények és jogszabályok legmesszemenőbb figyelembe vételével és betartásával tudatosan, a legmagasabb szintű képzéssel és elkötelezettséggel folytassa. Ez olyan irányelvek és eljárások megvalósítását kívánja meg, amelyek kezelik a potenciális megfelelőségi kockázatokat, valamint meghatározott folyamatokat vezetnek be a megfelelőség gyanított vagy valós hiányának jelentése, kivizsgálása, nyomon követése és korrekciója érdekében.

Rendkívül fontos, hogy mindannyian felismerjük és elfogadjuk személyes felelősségünket minden egyéni tevékenységünkért a Csoport etikai elvárásainak megfelelően. Ehhez segítségként és útmutatásként csoport-utasítások állnak rendelkezésre, melyeket átfogó és folyamatos képzési program támogat.

A Megfelelőségi program, a belső szabályozás vagy jogszabályok megszegésének jelentése

A Magyar Telekom Csoport komolyan veszi és legmagasabb szintű prioritásai közé sorolja a Működési kódexet, annak részletes szabályait és betartását, ugyanakkor elismeri, hogy esetenként nehéz különbséget tenni jó és rossz között. Ezért bátorítjuk munkavállalóinkat, partnereinket a nyílt kommunikációra.

A szabályozás megsértésével kapcsolatos panaszok és észrevételek benyújthatók a Magyar Telekom Csoport Mondd el! portálján.

A Magyar Telekom Csoport Mondd el! elérhetőségei

  • Cím: Csoport megfelelőségi igazgató
    1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 36. Magyarország
  • Telefon: +36 1 458 7780
  • Email: mondd.el@telekom.hu

Információtár

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal