adat-és big data 360x480 adat- és big data 1920x640.png

Adat- és Big Data stratégia kialakítása

Az adatvezérelt, objektív döntéstámogatás sokféle üzleti kihívás esetén segíthet: marketing- vagy gyártási folyamatok optimalizálásában, ügyfélkezeléshez kapcsolódó tevékenységek fejlesztésében (célzott ügyfélszerzési és ‑megtartási akciók, keresztértékesítési potenciál felmérése) vagy akár egy kiskereskedelmi egység lokációjának a kiválasztásában. Az ehhez szükséges vállalati kultúra alapfeltétele a cégen belülről vagy akár kívülről beszerezhető adatok gyűjtése, elemzése és vizsgálata. Ezt teszik lehetővé a BI- és Big Data megoldások.

A vállalat adat- és Big Data stratégiáját az üzleti és digitalizációs stratégiával összhangban, az üzleti kihívások felől közelítve érdemes kialakítani. A stratégia meghatározza a szervezet adatokhoz való viszonyát az összes üzleti terület igényeinek figyelembevételével, bemutat egy átfogó jövőképet, valamint tartalmazza az adatvezérelt működésre való átálláshoz szükséges lépéseket.

A szolgáltatás tartalma

A felmérés célja egy adat- és Big Data stratégiai dokumentum elkészítése, mely az alábbi területekre fókuszál:

 • A szervezet jelenlegi BI- és Big Data érettségének meghatározása.
 • A vállalaton belül lévő azon rendszerek magas szintű megismerése, amelyek adatforrásként szolgálhatnak egy BI-, Big Data rendszer szempontjából.
 • A vállalatban jelen lévő adatkezelő, BI-, Big Data rendszerek, kezdeményezések, ezzel kapcsolatos stratégia, illetve BICC (Business Intelligence Competence Center) megismerése.
 • A vállalati IT-stratégia megismerése és vizsgálata egy adatkezelő rendszer fókuszából.
 • Az üzleti stratégiák és a konkrét üzleti feladatok (use case-ek) megismerése.
 • A use case-ek elemzésével azok komplexitásának, bevezethetőségének, kockázatosságának kimutatása és köztük prioritási sorrend kialakítása.
 • Magas szintű megoldási terv és architektúra tervezése a vállalatban lévő és adott esetben külső adatvagyon gyűjtésére, kezelésére, elemzésére, riportok előállítására, machine-learning megoldások bevezetésére.
 • Bevezetési roadmap kialakítása, amely támogatja a BI-, Big Data módszerek bevezetésével, fejlesztésével kapcsolatos döntéseket, és emellett egy hosszabb távú stratégiát vázol fel.

A szolgáltatás részletei:

 • use case-ek felmérése, megnevezése, listázása,
 • adatforrások (rendszerek) és adatok magas, adatköri szintű azonosítása,
 • technológiai lehetőségek vizsgálata a use case együttes kiszolgálásához,
 • magas szintű BI-, Big Data architektúra, adott esetben architektúraalternatívák megtervezése,
 • real-time koncepció, amennyiben szükséges,
 • lehetséges POC, árak/lehetőségek a use case lista alapján,
 • IT-szempontok vizsgálata,
 • hiányzó kompetenciák,
 • Data Monetization lehetőségek,
 • bevezetéshez kapcsolódó, magas szintű roadmap.

A részletekkel kapcsolatban keresse fel személyes ügyfélmenedzserét vagy adatainak megadásával kérjen tőlünk konzultációt!