allianz_logo

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT.

2013-ban a T-Systems Magyarország, mint a Deutsche Telekom Csoport tagja, kiemelt Cisco és EMC partnerként konstruktív szakértői munkát végzett az Allianz Csoport kelet-közép-európai régiójára kiterjedő adatközponti migráció előkészítését célzó projekt tervezési és megvalósítási fázisaiban. A T-Systems emellett részt vett az ütemezés szerint eddig migrálásra került országok adatközpontjainak költöztetésében. Az alkalmazott IT-kompetenciák világszínvonalú termékeket és megoldásokat sorakoztatnak fel, ezzel jövőbe mutató informatikai hátteret biztosítva az Allianznak.

vegyi_shape

Az üzleti előny

  • Az Allianz kelet-közép-európai régiójának több országára kiterjedő adatközpont-migrációjában történő részvétel a T-Systems Magyarország erősödő nemzetközi szerepvállalásának egyik fontos állomása.
  • Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja. A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél támaszkodik az Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására. A csoport magyarországi tagja, az Allianz Hungária Zrt. a hazai piacvezető szerep és az ugyanilyen rangú nemzetközi kapcsolatrendszer előnyeit ötvözve széles körű pénzügyi megoldásokat kínál, amellyel a hazai ügyfelek igényeit személyre szabottan tudja kielégíteni.
  • Az Allianzhoz hasonlóan nemzetközi tagvállalati struktúrával rendelkező cégek hatékonyságnövelésében kulcsszerepet játszik az egységes IT-környezet kialakítása. A korábbi széttagolt IT-infrastruktúra helyi elemei földrajzi értelemben is távol voltak egymástól, és jelentősen nehezítette a mindennapi munkavégzést az a körülmény is, hogy folyamatosan tekintettel kellett lenni az eltérő rendszerek sajátosságaira. Egy ilyen széttagolt rendszerben napi szinten rengeteg erőforrást emészt fel feleslegesen az ügyvitelhez szükséges adatok összehangolása.
  • Az egységesített működés feltételeit a vállalatok többféleképpen is előmozdíthatják. Ilyen módszer például, hogy a leányvállalatoknál azonos gyártók megoldásait használják. Ennél lényegesen nagyobb lépés a hatékonyság felé vezető úton a konszolidációval egybekötött migráció, amely nem csak a vállalat belső folyamatait egyszerűsíti, de jelentős költségcsökkentéssel is jár. A migráció további nagy előnye a folyamatok standardizálása és a központi menedzselhetőség lehetősége.
  • A biztosítási szakma jellegéből adódóan egy Allianzhoz hasonló pénzintézeti cégcsoport hatalmas mennyiségű szenzitív ügyféladatot kezel, amelynek biztonsága sarkalatos kérdés a szolgáltató és az ügyfél közötti bizalom szempontjából. Ezért is fontos, hogy a szignifikáns költségcsökkenés mellett a migrációnak köszönhetően jelentősen nőtt az adatbiztonság is. Az Allianz új adatközpontja az elérhető legmagasabb biztonsági szintet nyújtja az ügyfelek számára.
  • A rendkívül komplex projekt egyik legnagyobb kihívása az volt, hogy az egyes országokban található, műszaki és gyártói tekintetben is heterogén eszközöket és megvalósítási lehetőségeket szakmai területenként egy megoldásban kellett egységesíteni, mindezt egy új adatközpontban. Az újonnan kialakított IT-környezetnek kompatibilisnek kellett lennie a már meglévő rendszerekkel, és nemcsak technológiai szempontból: az eltérő lokális szabályozási környezet kötöttségeinek is meg kellett felelni.
  • További kihívást jelentett a projekt további szállítóival történő összehangolt együttműködés. A T-Systems Magyarország a megszerzett biztos helyismeretnek és a proaktív attitűdnek köszönhetően a tervezés és a megvalósítás terén is kiemelkedő munkát végzett. A megrendelő egyedi problémáit minden esetben szem előtt tartotta, a rendkívül feszes határidőket mindvégig tartotta.
  • A projekt összetettségére és nemzetközi jellegére tekintettel az Allianznak olyan partnerre volt szüksége, amely informatikai és távközlési szolgáltatásaiban is képes határokon átívelő megoldásokat nyújtani. A T-Systems Magyarország mint teljes körű infokommunikációs szolgáltató, stabil nemzetközi hátterének köszönhetően tökéletesen megfelelt ezeknek az elvárásoknak.
Összes referenciánk