Stabilitás és biztonság a pénzügyi informatikában

Pénzügy

A T-Systems Magyarország Zrt. elődcégei révén kiterjedt, több évtizedre visszanyúló pénzügyi informatikai kompetenciákkal rendelkezik, amelyek köszönhetően elismert és stabil partnere a magyarországi pénzintézeteknek a takarékszövetkezetektől a biztosító társaságokon és univerzális bankokon át egészen a nagyobb befektető házakig.

Cégünk mind az iparágra specializált alkalmazások, mind az infrastrukturális igények tekintetében élen jár. Egyaránt nyújtunk számlavezetéshez szükséges alkalmazásokat, kockázatkezeléshez kapcsolódó és kötelező jelentések készítéséhez elengedhetetlen megoldásokat, valamint értékpapír-kereskedelmi rendszereket. De jelen vagyunk a pénzintézetek működését meghatározó munkafolyamat-szabályozási rendszerek biztosításában és az online felületen zajló pénzintézeti tevékenységekben is. Infrastrukturális oldalon jelentős tapasztalattal rendelkezünk fiókhálózati rendszerek kialakításában, a kapcsolódó hálózati megoldások, telekommunikációs és informatikai eszközök biztosításában.

Törvényi megfelelőség, kiemelt biztonság, hatékony ügyfélfolyamatok

Pénzügy Vállalatunk a teljes banki működéshez szükséges infrastrukturális és alkalmazás-oldali megoldásokat tudja nyújtani úgy, hogy közben az iparágat érintő speciális törvényi követelményeknek való megfelelést is garantálja. Informatikai kiszervezés tevékenységünk (ITO) keretében a banki központi alkalmazási rendszertől kezdve, a munkafolyamat-szabályozáson és a kockázatmenedzsment és kintlévőség kezelő rendszereken át egészen a banki front-end rendszerekig a T-Systems Magyarország olyan megoldásokat kínál banki ügyfeleinek, amelyeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete auditált.

A T-Systems Magyarország Zrt. kész megoldással rendelkezik a pénzügyi szektorban a felügyeleti jelentések elkészítésére, amelyet szinte mindegyik nagyobb méretű pénzintézet már régóta használ Magyarországon. A Basel II irányelvek alapján számítandó tőkemegfelelési mutatókat, valamint az IFRS szabályozásban szereplő, effektív kamatráta alapú amortizált bekerülési érték számítását támogató megoldással is rendelkezik a T-Systems Magyarország, de a Basel III, valamint a FINREP szabályozás implementálására is megkezdte cégünk a felkészülést.

Üzleti intelligencia és információ menedzsment a bankokban – gyors és okos megoldások

Vállalatunk számviteli, kockázatelemző és adatbányászati megoldásokat is kínál a pénzügyi szféra ügyfeleinek. A legújabb adatbányászati megoldások – szegmentáció, affinitás- és viselkedéselemzés - a pénzintézetek segítségére lehetnek az ügyfelek megtartásában vagy új ügyfelek megszerzésében is.

A T-Systems Magyarország üzleti intelligencia megoldásai egy pénzintézet számára (cégmérettől függetlenül) a lehető legteljesebb körű szolgáltatásokat teszik elérhetővé. Minden adat, amely egy banknál keletkezik, a T-Systems Magyarország által nyújtott megoldásokon keresztül rendszerezhetővé, visszakereshetővé, elemzési célokra átadhatóvá és különböző eszközökön vizualizálhatóvá tehető. Cégünk a pénzintézetek számára nyújt adattárház-optimalizálási és üzemeltetési szolgáltatást is az adatvagyon megfelelő kezeléséhez és felhasználásához.

A szöveges és képi információk kezelése egyre fontosabbá válik a pénzintézeti döntéselőkészítésben és ügyfelekkel történő kapcsolattartásban. A T-Systems Magyarország pénzintézeti ügyfelei számára korszerű dokumentum-, irat- és információ menedzsment megoldásokat kínál. Mindez a pénzintézetek működését és ügyfélszerzését is könnyebbé teheti, többek között a közösségi médiafelületek folyamatos elemzésével. Vállalatunk ügyfél-tulajdonságok előrejelzése szempontjából is kiemelt kompetenciákkal rendelkezik, amelyek alkalmazásával a bankok képessé válnak saját tevékenységük optimalizálására, célzottabbá tételére. Nagy hangsúly helyeződik a T-Systems Magyarországnál meglévő speciális pénzügyi kompetenciákon belül az ügyféltulajdonság-elemzésre az ellenőrzés és a megelőzés oldaláról a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó visszaélési minták felkutatásában is.

Teljes körű informatikai kiszervezés

Cégünk a hagyományos telephelyen megvalósított (ún. on-premises) megoldások mellett outsourcing és felhő konstrukcióban is egyre bővülő portfóliót kínál pénzintézeti ügyfeleinek. A T-Systems Magyarország által kínált szolgáltatások egyik ága az infrastruktúrához kapcsolódik: kínálunk többek között dedikált felhőalapú megoldásokat (ún. private cloudot), amelyben az egy tulajdonosi körhöz tartozó pénzintézeteknek tudunk közös erőforrásokat, szolgáltatáscsomagokat nyújtani. Szintén költséghatékony megoldás lehet a virtuális call center-megoldásaink igénybevétele, de egy olyan, a pénzintézetek számára nem alaptevékenység, mint például egy bank ügynökhálózat menedzsmentje, ugyancsak futhat egy megfelelő biztonsági szegmentációkkal ellátott, szeparált, hosztolt környezetben. Cégünk kiemelt hangsúlyt helyez (nem csupán a pénzügyi területen) a megfelelő IT-biztonsági szint kialakítására, beleértve az adatszivárgás elleni védelmet vagy a vészhelyzeti tartalékközpont rendelkezésre állását is. A hardver és szoftver infrastruktúra mellett publikus és privát felhő formában kínálunk üzleti alkalmazásokat – például az instantMoney -, valamint kommunikációs és kollaborációs megoldásokat, levelezést és csoportmunka támogatást.

Információtár

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország

Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás