LoGo - Tanúsított iratkezelő

Tanúsított iratkezelő - iktató rendszer

Tanusított iratkezelő-iktató rendszer A LoGo Iratkezelő rendszer a Daten-Kontor saját fejlesztésű, vékonyklienses technológián alapuló tanúsított Iratkezelő megoldása, amellyel teljes mértékben lefedhetőek az önkormányzatok, minisztériumok, közintézmények, ill. bármely szervezet iratkezeléssel és iktatással kapcsolatos feladatai.

A megoldás tanúsítását a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház Kft. végezte el. A minősítési eljárás eredménye szerint a rendszer kibővítetten teljesíti (elektronikus aláírás és ügyfélkapus azonosítás támogatása) a 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeit.

A rendszer segítségével pontosan követhetőek a beérkezett iratok az érkeztetéstől a selejtezésig. A megoldás szolgáltatásai révén megvalósítható a teljesen elektronikus iratkezelés, amely megszűnteti a papír alapú iratok vándorlását a szervezeten belül.

A LoGo Iratkezelő legfőbb szolgáltatásai:

 • Érkeztetés, postabontás: A beérkezett küldemények nyilvántartásba vétele. Az érkezetési azonosító képzés lehet automatikus képzésű, illetve külső is. Megoldható az előrenyomtatott vonalkódokkal való azonosítás is. Az elektronikus küldeményeket automatikusan érkezteti a rendszer.
 • Szignálás: Ügyintéző, szervezeti egység vagy személy kijelölése, elintézéssel kapcsolatos teendők rögzítése.
 • Irat átadás, átvétel: Az iratok szervezeten belüli, szervezetek közötti mozgásának követését támogató funkció, amely segítségével pontosan lekövethető, hogy az egyes iratok kinél és milyen célból találhatóak meg.
 • Iktatás: A megoldás támogat minden olyan iktatással kapcsolatos tevékenységet, melyet a 24/2004-es együttes rendelet előír. Iktatni lehet főszámra, alszámra. Az iktatás során rögzíteni kell az irattári tételszámot valamint az irat főbb jellemzőit. A szoftver támogatja a hatékony keresést, lehetővé teszi az irat ügyintézőhöz történő áthelyezését, határidőbe helyezését vagy irattárba helyezését.
 • Expediálás: Az intézményben keletkezett és onnan kiküldött iratok nyilvántartása hasonlóan fontos, mint a beérkezett iratoké. Lehetőség van annak nyilvántartására, hogy kinek mely iratok, mikor lettek kipostázva. A rendszer segítséget nyújt a postakönyvek elkészítéséhez és a visszaérkezett tértivevények nyilvántartásához is.
 • Irattározás: A rendszer könnyen kezelhető felületen támogatja a az irattárazással kapcsolatos tevékenységeket. A rendszerben létrehozható, kezelhető átmeneti, határidős, központi irattár. Az irattár exportálható, valamint felkészült az elektronikus levéltári átadásra.
 • Statisztikák lekérdezések: A rendszer paraméterezhető, rugalmas lekérdező felületet biztosít a felhasználók számára, amely sok előre elkészített hasznos lekérdezést tartalmaz, de bármikor új lekérdezések, statisztikák hozhatók létre az aktuális igények mentén. A lekérdezések eredménye több formátumban exportálható, menthető.
 • Ügyféltörzs: A rendszer rendelkezik saját ügyféltörzzsel, amelyet manuálisan lehet karbantartani vagy tömegesen is feltölthető egyéb adatbázisból. Az rendszer könnyen illeszthető külső ügyféltörzshöz is. Az ügyféltörzs szegmentálható, így kialakítható egy szervezeten belül eltérő törzsállomány kezelés is.
 • Szkennelés támogatás: A rendszerhez igény szerint nagyteljesítményű szkenner csatlakoztatható, illetve integrálható. A szkenner segítségével a irat elektronikus formában is rendelkezésre áll, így az iratok kép formájában bármikor hozzáférhetővé válnak, illetve az ügyintézés során nincs szükség az iratok fizikai mozgatására. A szkennelés támogatásnak köszönhetően megvalósulhat a teljesen elektronikus iratmenedzsment.
 • Ügyindítás portálon keresztül: A rendszer lehetővé teszi ügyek indítását az ügyfelek, külső felhasználók számára WEB portálon keresztül. A portálon keresztül érkező, kitöltött űrlapok automatikusan érkeztetésre kerülnek és az ügyintézés elindulhat. A portál együttműködik az ügyfélkapuval.
 • Elektronikus aláírás: A rendszer képes elektronikusan aláírt beadványokat fogadni, az aláírást hitelességét automatikusan ellenőrizni. Elektronikus aláírással történt kiadmányozás esetén a határozatokat, automatikusan eljuttatja az ügyfél postaládájába. A teljes elektronikus ügyintés az elektronikus tértivevények kezelésével válik teljessé.

A LoGo Iratkezelő architektúrája

A LoGo Iratkezelő rendszer ugyan dobozos, kész megoldásnak tekinthető, mégis a rendszer kialakításának és felépítésének köszönhetően kifejezetten rugalmas és könnyen integrálható más rendszerekhez. Erre biztosítékot jelent a Daten-Kontor is, mint a rendszer egyedüli fejlesztője. Így lehetőség nyílik arra, hogy egyedi igények szerint további fejlesztéseket csatoljunk a tanúsított rendszerelemekhez.

A rendszer rugalmasságát a háromrétegű architektúrán alapuló vékonyklienses felépítés biztosítja, melynek köszönhetően az alábbi előnyökre tehet szert a felhasználó szervezet:

 • Iratkezelés egy WEB böngészőn keresztül: A vékonyklienses kialakításnak köszönhetően az egyes felhasználók gépein semmilyen szoftver telepítésére nincs szükség. Az összes funkció elérhető egy WEB böngészőn keresztül, mint pl. az Internet Explorer és a FireFox. Az alkalmazás egy erre kijelölt alkalmazásszerveren fut, és ez szolgálja ki a felhasználók igényeit. Ez egyben azt is jelenti, hogy aki rendelkezik megfelelő jogosultsággal bármilyen, a hálózaton belül található számítógépről hozzáférhet az alkalmazáshoz.
 • Központi adattárolás, és adatvédelem: Mivel az egyes kliensgépeken közvetlenül semmilyen program nem kerül telepítésre, ezért adatok sem tárolódnak a számítógépeken. Minden adat a központi szerveren kerül eltárolásra, és innen lehet a biztonsági adatmentéseket is elvégezni.
 • Rugalmas jogosultságkezelés: a kialakított rugalmas jogosultságkezelésnek köszönhetően több felhasználói szerepkör is kialakítható. Akár funkció gombokra, mezőkre lebontva korlátozhatóak az egyes felhasználók jogai.
 • Központi verziókezelés: A rendszer frissítését csak a központi alkalmazásszerveren kell elvégezni, és minden változtatás azonnal megjelenik az egyes felhasználók számítógépein anélkül, hogy bármiféle telepítést kellett volna végrehajtani a kliens gépeken.
 • Testre szabható felhasználói felület: A felhasználói felület rövid idő alatt az adott szervezet arculatához és igényeihez szabható. Az egyes felhasználók számára csak az általa használandó funkciók jelennek meg a felhasználói felületén.

Információtár

Megosztás