T-Systems Scoring Engine - Kockázatértékelő megoldás

Scoring engine A T-Systems Magyarország Zrt. és elődcége, az IQSYS Zrt. a hitelezési, hitel-döntési folyamatok informatikai támogatásában szerzett sokéves tapasztalata alapján állította elő, és fejleszti tovább azt a rendszert, amelynek feladata kifejezetten a hiteldöntési folyamat támogatása. Hiteldöntés-bírálat nem csak pénzintézeteknél fontos, hanem minden olyan üzleti szereplőnél, amely szereplőnél a szolgáltatásnyújtás során bekövetkező nem fizetés esetén nagy mennyiségű kintlévőség halmozódhat fel.

A rendszer központi eleme, és a rugalmasság alapja a Minősítő motor, amely képes előre definiált szabályok (scorecardok) alapján tetszőlegesen paraméterezhető minősítések elvégzésére (pl. adósminősítés, fedezet értékelés, ügyletminősítés). A Scoring Engine teljes egészében programozás nélkül testre szabható, ily módon a jogszabályi és belső követelmények változásai könnyen átvezethetők az adott felhasználó vállalat igényei szerint.

Felépítés

A Minősítő motort, illetve az annak paraméterezésére szolgáló alkalmazást együttesen Scoring Engine-nek nevezzük. A Scoring Engine egy speciális szakértői rendszer, amely kifejezetten az adósminősítési, hitelbírálati szakterületen hozandó döntések informatikai támogatására készült, de rugalmasságának köszönhetően más vállalati szegmensben használt ügyletek elbírálását is lehetővé teszi. A Scoring Engine elsődleges célja az ügyfélminősítés teljes folyamatának támogatása, mind a kockázatvállalási döntés (hiteligény elbírálás stb.), mind pedig a minősítések rendszeres (éves, negyedéves, illetve eseti) felülvizsgálata során. Ennek technikai hátterét az szolgáltatja, hogy a Scoring Engine nem csupán a minősítési adatokat, hanem a minősítési módszereket is az adatbázisában tárolja.

A teljes scoring megoldás komponenseit logikailag az alábbi ábra szemlélteti, központban a ScoringEngie alkotó elemeivel.

Információtár

Kapcsolat

Keszthelyi Nóra

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás