Adatklinika - Adatminőségbiztosítási rendszer

Törzsadattisztítás és értéknövelés

A legtöbb cég számtalan különböző rendszerben tartja nyilván jelenlegi vagy leendő ügyfeleit: a karácsonyi üdvözlőlaplistától kezdve a számlá-zási vagy ügyfélkapcsolati rendszerekig. Az ügyfelekről hatalmas adatvagyon halmozódik fel. Mégis gyakran a legalapvetőbb törzsadatok sem állnak valóban rendelkezésre, nem használhatók fel. Így végül az olyan egyszerű kérdések megválaszolása is komoly nehézségekbe ütközik, mint például hogy pontosan hány vállalati és egyéni ügyfelünk van?

A válasz azért nehéz, mert a különböző rendszerek különböző formában tartják nyilván az ügyfeleket, sőt az esetek többségében ugyanabban a rendszerben is egy ügyfél – esetleg eltérő írásmóddal – többszörszerepelhet. Célszerű tehát létrehozni egy egységes ügyféltörzset, amelyben az ügyfélről rendelkezésre álló legfontosabb adatok szerepelnek; azok azonban tisztán, duplikátummentesen, és a lehető legjobb adatminőséggel. Ebből az ügyféltörzsből azután megválaszolhatjuk a vezetők kérdéseit.

Az ügyféltörzs nemcsak tiszta, hanem ezenfelül értéknöveltadatokat is tartalmazhat, hiszen azonosíthatunk benne ún. érdekcsoportokat (például családok, cégcsoportok, hasonló beosztásúak stb.), vagy kapcsolhatunk hozzá a belsőleg elérhető adatokon túlmutató, külsőadatforrásokból származó adatokat (például telefonszám a telefonkönyvből, jövedelmi jellemzők a mikrokörzetek népszámlálási adataiból, tavalyi árbevétel egy marketing-adatbázisból).

Adatminőség-támogatás

Az Adatklinika egy adatminőség-biztosítást támogató keretrendszer, amely speciálisan az ügyféltörzsadatok minőségével kapcsolatos feladatok támogatására lett kifejlesztve. A rendszer kialakításakor a T-Systems több évre visszanyúló adattisztítási tapasztalata és módszertana egyesült egy egységes megoldássá.

A rendszer célja, hogy az egyedi adattisztítási projektek helyett hosszútávon állandó adatminőséget biztosítson a törzsadatok területén. Az Adatklinika lényegében egy folyamatos jelleggel működő felügyelőrendszer, amely paraméterezhető formában hordozza az adatokkal szemben támasztott követelményeket. Lényege, hogy a vállalat különböző rendszereiben kezelt ügyféltörzsadatbázisokat közvetlen vagy közvetett adatkapcsolat útján rendszeresen ellenőrzi, az eltéréseket/hibákat pedig szisztematikusan gyűjti, azokat a megfelelő szervezeti pontokra felülvizsgálat és javítás céljára visszacsatolja. Az ellenőrzések nyomán a hibás adatok javíthatók, az értéknövelt információk az adatbázishoz kapcsolhatók.

A rendszer célul tűzi ki, hogy rugalmas keretet nyújtson az üzleti igényekkel folyamatosan változó adatszabványok, ellenőrzési logikák és tisztítási eljárások kezeléséhez, megváltozatásához, adott esetben újabb vizsgált adatforrások bevonásához. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy lehetőség nyílik a rendszer széles körű, metaalapú vezérlésére a forráskódok módosítása nélkül is. Ezen alapkoncepció mentén biztosított, hogy az üzemeltető birtokába egyidejűen kerül egy kulcsrakész megoldás, valamint egy rugalmasan fejleszthető, alakítható keretrendszer is.

Információtár

Megosztás