Birdie - Riport készítő és terjesztő rendszer

Business Information Reporter and Datalyser

Az üzleti probléma A „Birdie” riport készítő és terjesztő rendszer a Daten-Kontor Kft. saját fejlesztésű dobozos alkalmazása középvállalatok és nagyvállalatok rendszeres és ad-hoc riport igényeinek kielégítésére.

Egy vállalat tevékenységét manapság egy vagy több olyan informatikai rendszer támogatja, amelyek az üzleti eredményességet befolyásoló kritikus információkat tartalmaznak, és az általuk tárolt információ üzleti döntések alapjául szolgál.

Megoldás: Birdie Ezen információk lekérdezése a különböző forrásokból és egységes, a döntéshozatalt megalapozó riportba foglalása komoly koncentrációt és emberi erőforrást igényel, illetve jelentős informatikai beruházásokat generál (pl.: az egyes rendszerekben tárolt információk adattárházba emelésével). Ennek az üzleti problémának a kezelésére hoztuk létre a Birdie Riportkészítő és terjesztő megoldást.

A Birdie riport készítő és terjesztő rendszer segíti

  • Egy vagy több forrásrendszerből származó adatok egységes riportba foglalását;
  • Az elkészült riportok megjelenítését desktop és mobil környezetben;
  • A lekérdezett adatok megjelenítését táblázatos és/vagy grafikus formában;
  • Az elkészült riportok eljuttatását a szervezet megfelelő döntéshozóinak.
  • A lekérdezett adatokból kimutatások automatikus készítését és elemzését;
  • Az elkészített riportok visszamenőleges tárolását és utólagos letöltését.

Riport definiálás

Riport definiálás A rendszerben kezelt riportokat SQL nyelvben jártas felhasználók programozói segítség nélkül is el tudják készíteni. Egy új riport elkészítése és a felhasználók által elérhetővé tétele nem igényel programozói beavatkozást, vagy szaktudást. A riport szerkesztő felhasználói interfész a mindent egy helyen elvét alkalmazva a lehető legegyszerűbbé teszi a riportok definiálását. A gyors és hatékony munkavégzést kényelmi szolgáltatások (snippet kezelés, fogd és vidd megoldások) segítik.

Historikus adatlekérdezés

A rendszer biztosítja un. historikus kódok beillesztését. Az ilyen SQL elemek lehetővé teszik, hogy bizonyos adatok értékének függvényében (pl. az adat keletkezésének ideje) más-más szűrő feltételeket fogalmazzon meg a felhasználó. Ilyenkor az alkalmazás olyan lekérdezést állít össze, amelyben az egyes időszakokban más-más kritériumok alapján kerülnek szűrésre az adatok.

Kezelt adatforrások

A rendszer az Oracle DBLink funkciója segítségével számos, egyszerre akár több, különböző adatbázis-kezelő formátumban tárolt adatbázishoz is képes hozzáférni. Ilyenek pl: Oracle, Progress, MySQL, MSSQL, stb. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges a vállalat számos adatbázisát egy adattárházba összevonni, duplikálni. Rendszerünk minden adatot az eredeti helyén ér el. A Birdie csak a riportokat menti, az előállításukhoz közvetlenül szükséges szűrt, összesített adatokat csupán a riportok elkészítéséig tárolja.

Ad-Hoc megjelenítés

Az ad-hoc megjelenítés az előre elkészített riportok tetszőleges időben való futtatását teszi lehetővé. Ilyenkor a felhasználónak lehetősége van a riport eredményét a beállításoknál definiált szűrő paraméterek módosításával befolyásolni, valamint csoportosítani és csoport műveleteket (Min, Max, Sum, Count) megfogalmazni. Ilyenkor a megjelenítés történhet a csoportosítási és megjelenítései beállításoknak megfelelően megjelenő, a csoportokat nyitni, csukni képes adatrácsban, vagy előre elkészített formázott sablon szerint is.

Az adatrácsban megjelenő adatok exportálhatók HTML, XLS, PDF és CSV formátumban.

Automatikusan generált riportok

Automatikusan generált riportok Az automatikusan generált riportokat a rendszer a beállításoknak megfelelően rendszeres időközönként automatikusan elkészíti. Megfogalmazhatók olyan feltételek is, amelyek segítségével a rendszer ellenőrzi, hogy minden szükséges adat rendelkezésre áll-e a riport elkészítéséhez. Amennyiben nem, akkor a riport generálását a rendszer elhalasztja.

Az automatikusan generált riportok a rendszer riport tárába kerülnek és/vagy a támogatott terjesztési csatornákon keresztül a kijelölt felhasználóknak a rendszer el is küldi azokat. Ezek a riportok mindig Excel sablon alapján, a definiáláskor megadott beállításoknak megfelelő paraméterekkel és sablonnal készülnek el.

Automatikusan generált riportok Az Excel sablonban teljes mértékig kihasználhatók az Excel gazdag formázási és grafikonkészítési lehetőségei. Az Excelben lehetőség van a lekérdezés eredményhalmazának további csoportosítására és a csoportokra, vagy egyes sorokra vonatkozó matematikai, statisztikai műveletekkel előálló cellatartalmak beillesztésére is. Támogatottak a több munkalapot kihasználó riportok is.

Terjesztési csatornák

Az automatikusan generált riportok mindegyikéhez terjesztési lista adható meg, valamint megadható a terjesztési csatorna is. A megadott felhasználóknak a rendszer eljuttatja a riportokat a generálás után automatikusan, vagy a riporttárban elemzők által végzett ellenőrzés és esetleges átalakítás, kiegészítés után. Jelenleg az SMS és e-mail támogatott mint terjesztési csatorna. A riportok lekérhetők webszervizen keresztül is.Riport definiáláskor az is megadható, hogy a riportot a rendszer milyen formátumban küldje ki. Támogatott formátumok: XLS, XLSX, PDF, HTML, CSV vagy ODS.

Riporttár

Riport tár A riporttár az automatikusan generált riportokat hierarchikus rendben tároló gyűjtőhely. Itt a beállításoknak megfelelően a riportok aktuális és korábbi változatai is megtekinthetők, letölthetők. Letöltésnél a felhasználó szabadon választhat az összes támogatott fájlformátum közül. Az őrzési idő riportonként állítható be.

A riporttár teszi lehetővé az erre jogosított felhasználók számára (elemzők) a riport kiküldés előtti ellenőrzését, újragenerálását, vagy akár módosítását, majd az ellenőrzést követően a riportok kiküldésének elindítását. Ez a lépés a beállításoknak megfelelően kihagyható.

A riport tárban tekinthető meg az adott riport adatlapja és a hozzá kapcsolt naplóbejegyzések is. A napló minden a riporttal kapcsolatos eseményt (a megtekintéseket is) tartalmazza.

Mobil platformokra optimalizált megjelenítés és funkcionalitás

Riportok megtekintése az összes ismert mobil platformon Az alkalmazás érzékeli, hogy PC, tábla PC, vagy okostelefon böngészőjéből érik-e el és ennek megfelelően optimalizált képernyővel és funkcionalitással válaszol.

Az okostelefonon elérhető kezelőfelület az ujjakkal való kezelésre és a kis képernyőméretre optimalizált. Mivel kis képernyőméret mellett nem átláthatóak a nagyméretű riportok, ezért az egyes riportoknál megadható, hogy azok okostelefonos megtekintésre alkalmasak-e. További lehetőség a felhasználó számára, hogy egy előfizetési rendszer segítségével kiválaszthatja, hogy ő személy szerint mely riportokat akarja okostelefonján elérni.

A tábla PC felület a riporttár PC-s változatának egy egyszerűsített megjelenítését és használatát nyújtja.

Mivel böngészőt minden okostelefonon és táblagépen megvalósítottak, a megoldás a telefon és a tábla operációs rendszerétől függetlenül mindegyik készüléken elérhető.

Átalakítható menüszerkezet

Az alkalmazás menüszerkezete és a menükhöz, riportokhoz való hozzáférési jogosultságok az alkalmazásban az erre jogosított felhasználók által szabadon beállíthatóak, megváltoztathatóak. A fogd és vidd szerkesztő lehetővé teszi a menüszerkezet megváltoztatását, valamint a létrehozott új riportok ad-hoc megtekintéséhez új menüpontok létrehozását, beállítását.

Jogosultság kezelés

Az alkalmazás rendelkezik saját felhasználó karbantartási és authentikáló megoldással, de LDAP alapú működésre is beállítható.

Többnyelvűség támogatása

A rendszer három nyelvet támogat a felhasználói interfész és a felhasználók által megadható adatok tekintetében is. Mindez lehetővé teszi, hogy az idegen nyelvű felhasználók egy teljesen a saját nyelvükön kommunikáló alkalmazást használhassanak. A megjelenítés nyelve felhasználónként beállítható.

Rugalmas megoldás

A Birdie ugyan dobozos, kész megoldásnak tekinthető, mégis a rendszer kialakításának és felépítésének köszönhetően kifejezetten rugalmas és könnyen integrálható más rendszerekhez. Erre biztosítékot jelent a Daten-Kontor Kft., mint a rendszer egyedüli fejlesztője. Így lehetőség nyílik arra, hogy egyedi igények szerint további fejlesztéseket csatoljunk a már megvalósított rendszerelemekhez.

A rendszer rugalmasságát a háromrétegű architektúrán alapuló vékonyklienses felépítés biztosítja, melynek köszönhetően az alábbi előnyökre tehet szert a felhasználó szervezet:

Elérés egy WEB böngészőn keresztül

A vékonyklienses kialakításnak köszönhetően az egyes felhasználók gépein, táblagépein és okostelefonjain semmilyen szoftver telepítésére nincs szükség. Az összes funkció elérhető egy WEB böngészőn keresztül, mint pl. az Internet Explorer, FireFox. Az alkalmazás egy erre kijelölt alkalmazásszerveren fut, és ez szolgálja ki a felhasználók igényeit. Ez egyben azt is jelenti, hogy aki rendelkezik megfelelő jogosultsággal bármilyen, a hálózaton belül található, vagy oda Interneten keresztül bejelentkező számítógépről, vagy telefonról hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Központi adattárolás, és adatvédelem

Mivel az egyes kliensgépeken közvetlenül semmilyen program nem kerül telepítésre, ezért adatok sem tárolódnak a számítógépeken. Minden adat a központi szerveren kerül eltárolásra, és innen lehet a biztonsági adatmentéseket is elvégezni.

Központi verziókezelés

A rendszer frissítését csak a központi alkalmazásszerveren kell elvégezni, és minden változtatás azonnal megjelenik az egyes felhasználók számítógépein anélkül, hogy bármiféle telepítést kellett volna végrehajtani a kliens gépeken.

Rugalmas jogosultságkezelés

A kialakított rugalmas jogosultságkezelésnek köszönhetően több felhasználói szerepkör is kialakítható. Akár funkciógombokra lebontva korlátozhatóak az egyes felhasználók jogai.

Testre szabható felhasználói felület

Az egyes felhasználók számára nem elérhető funkciók meg sem jelennek az alkalmazás képernyőjén. A felhasználói felület rövid idő alatt az adott szervezet arculatára és igényeire szabható.

Információtár

Bözöri Imre

Kapcsolat

Bözöri Imre

Kompetenciaközpont vezető, T-Systems Magyarország

Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás