SAP All In One - Vállalatirányítási rendszer

Az SAP All in One vállalatirányítási rendszere - a továbbiakban ECC – a legelterjedtebb rendszer a piacon, rengeteg nagy és közepes méretű vállalat használja Európában és a világon.

 • Az SAP ECC rendszer integráltsági foka és funkcionalitása megelőzi versenytársainak integráltságát és funkcionalitását,
 • Az SAP gyorsabban fejlődik, mint egyéb alkalmazás csomagok, és az SAP stabilitása hosszú távú támogatást ígér,
 • Az SAP rendszer magyarországi honosítását és hazai támogatását az SAP magas színvonalon megoldotta, a magyar nyelvű opció az SAP ECC standard verziójában szerepel,
 • Az SAP rendszer bevezetésében járatos hazai szakemberek viszonylag nagy száma miatt a bevezetéshez szükséges erőforrások kisebb kockázattal biztosíthatók. (Magyarországon több mint 800 SAP tanácsadó)

A kliens/szerver - architektúrának, az SAP ECC alkalmazási moduljainak és a fejlesztési rendszernek/módosítási koncepciónak vállalat specifikus üzemeltetése biztosítja az ECC -szoftver optimális kihasználását.

Stratégiai szempontból a SAP ECC rendszer működésétől az alábbi eredmények várhatóak:

 • valóságos és naprakész értékesítési-, pénzügyi-, készletadatok, kalkulációk,
 • minden lényeges területre, elemre, részletre és időszakra kiterjedő tervezési-, majd nyomon követési - és elemzési lehetőség;
 • többszintű értékesítési csatornák, árjegyzékek, kondíciók, időszakos értékesítési akciók kezelési lehetőségeivel a hatékony piaci működés magas szintű támogatása;
 • teljes körű integráció a számvitel, a kontrolling és a logisztika folyamatai között;
 • a pénzeszközök optimális felhasználása a cég likviditásának mindenkori biztosítása mellett;
 • a megfelelően tervezett beszerzés révén a készletek minimális szinten tartása, ugyanakkor a megbízható vevőkiszolgálás biztosítása;
 • beépített riportkészítési, kommunikációs, adattovábbítási és egyéb fejlesztési lehetőségekkel a mindenkori helyzethez való gyors alkalmazkodás képessége;
 • minden szempontból kidolgozott és kipróbált adatvédelem, nagyfokú adatbiztonság.

Mindezek együttesen a cég hosszú távú nyereségét növelik, és versenyképességét nagymértékben fokozzák.

Rendszertechnikai jellemzők

Rendszertechnikai szempontból az alkalmazás a mai korszerű rendszerek minden előnyével rendelkezik, az alábbi főbb jellemzőkkel:

Széles funkcionalitás

Az SAP olyan komplett megoldás, ahol az egyes modulok az összes üzemgazdasági folyamatokat átfogva és a műszaki alkalmazásokkal összekapcsolva, a teljes vállalat stratégiai és irányítási rendszerének részévé válnak.

Integráltság

Egy üzleti esemény lejátszódásakor az ezzel kapcsolatos információ a vállalati adatbázis minden érintett pontjára azonnal eljut. A duplán és többszörös átfedéssel végzett munkavégzés megszűnik, lehetővé válik a folyamatok optimalizálása.

Rugalmasság

Az egyedi felhasználói igényeket és szakmaspecifikus követelményeket a rendszer paramétereinek megfelelő beállításával lehet kielégíteni. Külső cégek szoftvereinek integrációját az SAP meglévő interfészei teszik lehetővé. Aki az SAP-at saját fejlesztésű modulokkal akarja kiegészíteni, használhatja az SAP fejlesztők gyakorlatban bevált fejlesztőeszközeit.

Nyitottság

Az SAP architektúrája nemzetközileg elismert szabványokon alapul. Ezáltal az SAP elszakad a gyártótól függő monokultúráktól és rendszertechnikáktól, megnyitja az utat a gyártótól független nyílt rendszerek adatfeldolgozási lehetőségeinek kialakítására.

Felhasználóbarát kezelési mód

Az SAP gyakorlati alkalmazásához szabványosított, kényelmes kezelési funkciókat fejlesztettek, amelyeket az SAP ergonómiai laboratóriuma folyamatosan tesztel. Ezek megkönnyítik a betanulást és a rendszer alkalmazását. A dialógust grafikus szimbólumok segítik. Egységes menüfelépítés és áttekinthető felhasználói felület jellemzi a programokat.

Modularitás

Az SAP moduláris struktúrája lehetőséget nyújt az alkalmazási modulok lépcsőzetes bevezetésére, valamint az új szervezési megoldások komplett módon történő bevezetésére is.

Biztonság

Az SAP minőségét egy olyan cég garantálja, amely az integrált szoftverek nemzetközi minőségi követelményeinek megfelelő termékeket hosszú évek óta forgalmaz és fejleszt.

Gazdaságosság

Az információfeldolgozás a piaci versenyképesség fokozásának fontos eszköze. Egy vállalat részvétele a piaci versenyben állandó innovatív erőfeszítéseket követel - a teljesítmények fokozásával - a piaci előnyök megszerzése érdekében. Ennek elengedhetetlen eszköze az olyan magas fokú integrációt megvalósító programcsomag, mint az SAP. Az SAP-modulok bevezetésének és üzembe helyezésének meg kell felelnie a gazdaságossági kritériumoknak is. Az egységes árképzés, a rendszer moduláris bővíthetősége és a mérettől ill. felhasználótól függő ármeghatározás, minden ügyfél és érdekelt számára lehetővé teszi a felmerülő szoftverköltségek felmérését, annak optimális szintre történő beállítását. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az üzemi igények alapján végrehajtható legyen a mindenkori beruházási költségek pontos tervezése, és kialakíthatóvá váljon a további bevezetési lépések sorrendje is. A felhasználó szempontjából fontos kritérium, hogy az SAP ECC-szoftver bevezetéseinek költségeit folyamatosan nyomon tudja követni.

Nemzetköziség

Az SAP rendszer többnyelvű, de a nemzeti sajátosságokat (mint pl. a pénznemek, pénzügyi szabályok) figyelembe veszi. Lényeges erőssége, hogy a nemzeti gazdaságok növekvő nemzetközi összefonódását kezelni tudja.

Szolgáltatások

Szervezési és információtechnikai tanácsadás, projekttervezés és -megvalósítás, valamint oktatás segíti az SAP bevezetését. A rendszerkövetés és távdiagnosztikai szolgáltatások a rendszer installálása után is az igényeknek megfelelő támogatást nyújtják a felhasználónak az üzemeltetés során.

Az SAP átfogó szoftver-rendszerei a modern számítástechnikai koncepciók mellett teljes üzemgazdasági megoldásokat is kínálnak.

Az SAP rendszer igen széles körben felhasználható:

 • önálló vállalatoknál,
 • konszernek központi vállalatrészeinél,
 • konszernek leányvállalatainál.

Minden felhasználói körre vonatkozik az üzleti funkcionalitás mellett az integrált, üzemgazdasági és műszaki adatfeldolgozás kibővítésének igénye, valamint a nemzetközi és multinacionális funkciók kiépítése - az SAP ebben is teljes mértékben megfelel az elvárásoknak.

Az SAP az információáramlás folyamatait képezi le a rendszer bevezetésének folyamán, ilyenkor elengedhetetlen a teljes struktúra és folyamatok áttekintése, esetleges újraszervezése. A működő rendszer ez alapján már nagyságrendekkel képes megnövelni a belső kommunikáció, és ezáltal a vállalat működésének hatékonyságát.

Az egyes modulok sokrétű integrációja révén az információ azonnal eljut az érintett területekre. A jogosultsági funkciók alkalmazásával viszont csak az illetékes vezetők és szakemberek juthatnak hozzá a munkájukhoz szükséges adatokhoz. Ezek a jellemzők a gazdasági lépésekhez nélkülözhetetlen gyorsaságot és rugalmasságot nyújtják a vállalat számára. A rendszer rugalmasságát biztosítja továbbá saját, negyedik generációs fejlesztői nyelve, az ABAP/4. Ennek segítségével az egyedi igényekhez maximálisan igazodó, felhasználóbarát rendszer alakítható ki.

Az SAP rendszer ma már több nyelven - köztük magyarul is - a felhasználók rendelkezésére áll. A nemzeti változat azonban nemcsak a felhasználói felület feliratainak lefordítását jelenti, hanem a pénznemek, árfolyamok, pénzügyi szabályok figyelembevételét is. A rendszer egyedülálló sajátsága, hogy a különböző nemzeti verziók is képesek együttműködni - ez teszi különösen népszerűvé a multinacionális cégek körében.

Az R3 rendszert úgy tervezték, hogy a felhasználók számára könnyen elsajátítható és használható lehessen. A hasonló funkciók megjelenési formája is azonos, kényelmes menürendszer és grafikus szimbólumok is segítik a munkát.

A SAP AG. saját hálózata és partnerei révén segíti a felhasználókat. Világszerte több, mint 2800 SAP tanácsadó és - a partnerek révén - 15,000 szak-konzulens áll rendelkezésre a szoftver bevezetésében és üzemeltetésében.

A SAP szerves részei a különböző szakmai továbbfejlesztések, amelyek megkönnyítik a rendszer alkalmazását a gazdasági élet csaknem minden területén. Speciális SAP-modulok léteznek pl. vegyipari, gyógyszeripari cégek számára, de múzeumok, kórházak, tömegkommunikációs cégek is élvezhetik az SAP nyújtotta előnyöket.

Fejlesztés. Az SAP mindig a legmodernebb számítástechnikai megoldások formájában kínálja az üzemgazdasági koncepciók teljes skáláját. Az, ügyfelek, a törvényhozók igényei és az új üzemgazdasági tartalmak folyamatos fejlesztésekre kényszerítik a vállalatokat. Ezen fejlődési vonal támogatása beépült az SAP üzleti filozófiájába, ami a felhasználó cégek szempontjából azt jelenti, hogy a bővítéseket a lehető legrövidebb idő alatt lehet elvégezni, és ezek standard szoftver funkciók formájában állnak rendelkezésre. Az SAP AG külön figyelmet szentel arra, hogy mielőtt a továbbfejlesztett vagy új (rész-)termékek a piacra kerülnek, alapos gyakorlati tesztnek, próba-installációnak vesse azokat alá. Emellett az SAP AG a karbantartás megbízhatóságával garantálja az egyes szoftvermodulok stabilitását és funkcionális szolgáltatásait.

Modulárisan integrált rendszerfelépítés

Az SAP szoftver moduláris felépítése az üzemi sajátosságokhoz illesztett számítástechnikai megoldásokat biztosít.

A kereskedelmi alkalmazói szoftverek bevezetése, üzembe helyezése és folyamatos karbantartása célirányos és gazdaságos megoldásokat kíván meg. A hatékony ECC  standard szoftver az egyes komponensek rugalmas és moduláris struktúrájával támogatja ezeket a célokat.

Az ECC szoftver-alkalmazás a következő fő komponensekből tevődik össze:

Számvitel:

 • Pénzügyi számvitel(FI)
 • Controlling (CO)
 • Eszközgazdálkodás (AM)

Logisztika:

 • Értékesítés (SD)
 • Anyaggazdálkodás (MM)
 • Termeléstervezés (PP)
 • Minőségbiztosítás (QA)
 • Karbantartás (PM)

Egyéb ügyvitel:

 • Emberi erőforrások (HR)
 • On-line Store
 • Vezetői információs rendszer (EIS)
 • Iroda & kommunikáció (OC) ECC -alkalmazások
 • Projektrendszer (PS)
 • Szakmai megoldások (IS)

BC - Bázis:

 • Kliens/Server architektúra
 • Szabadon választható platformok
 • Moduláris felépítés
 • Nyitott rendszer - kapcsolat PC-s és más alkalmazások között, kétirányú kapcsolat az EXCEL, a WinWord között, optikai archiválás (IXOS Viewer)
 • ABAP/4 saját fejlesztői környezet
 • Az SAP teljes forráskódja kiszállítva
 • Early Watch - távoli bejelentkezéssel rendszeroptimalizálás
 • OSS (Open Service System) - világméretű support szolgáltatás

A T-Systems Magyarország által biztosított szolgáltatások

 • több mint 60 SAP tanácsadó public, ipar, közmű, közlekedés stb. területeken szerzett bevezetési és üzemeltetési tapasztalatokkal
 • Teljes körű bevezetési szolgáltatás, amely magába foglalja:
  • felmérés, BPR
  • koncepcionális tervezés
  • megvalósítás
  • üzemeltetés
  • ügyféltámogatás
 • Speciális contact center megoldások
T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország

Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás