Viziközmű műszaki nyilvántartó

VMTR (Viziközmű Műszaki Térinformatikai Rendszer)

Tettye Forrásház Zrt-nél implementált műszaki nyilvántartó rendszer térinformatikai alapokra épülő rendszer. A rendszer kezeli a TFH szolgáltatási területén lévő műszaki objektumokat, azok kapcsolataival. Tartalmazza továbbá a szolgáltatást szabályzó utasításoknak megfelelést támogató modulokat is (labor).

A rendszer tartalmát tekintve késztermékként, illetve egyedi implementációt tekintve testre szabható megoldásként támogatja a minőségi víziközmű-szolgáltatás megvalósításának érdekében üzemeltett műszaki létesítmények, objektumok és a szolgáltatást támogató egyéb berendezések nyilvántartását, integrált alfanumerikus illetve térképi területen.

Megoldást kínál a vízközmű-szolgáltatás során felmerülő karbantartási, felújítási, fenntartási és hibaelhárítási munkálatok hatékonyabbá tételére, azok tervezési, kivitelezési és a megvalósulás utáni változáskezelési fázisaiban.

A rendszer támogatja víziközmű-szolgáltatás minőségellenőrzési adatainak gyűjtését, és az ehhez szükséges törzsadatok nyilvántartását, valamint támogatja az ezekből készítendő lekérdezések és adatszolgáltatások elkészítését. Ezzel, a labormunkát támogató rendszerrel biztosítható, hogy szolgáltatás termékminőségi mutatói minden esetben a lehető legjobb eredményeket adják.

Helyet kapott a rendszer által támogatott tevékenységek között a víziközmű-szolgáltatás üzemviteli tevékenységének a támogatása is. Ennek megfelelően a rendszer biztosítja víziközművek ágazatonkénti bontású üzemviteli adatainak gyűjtését, nyilvántartását. Lehetőséget ad ezen adatokra támaszkodó lekérdezések, adatszolgáltatások elkészítésére, adatszolgáltatásra.

A VMTR öt alrendszerrel rendelkezik, amelyek funkcionalitását a felhasználók egy felhasználói felületen keresztül érhetik el. Az alrendszerek egy közös adatbázisban tárolják az adatokat, így azok minden alrendszer számára naprakész formában elérhetőek.

A rendszer a következő modulokat tartalmazza:

Műszaki Objektumok Alrendszer: tartalmazza, és kezeli a viziközmű hálózat fizikai elemeit kapcsolati szinten, és azok leíró adatait.

Térképi alrendszer: térképi felületen, koordinátahelyesen tartalmazza a hálózatot, a vezetékszakaszokkal, és a csomópontjaival egyetemben. A pontos szerkesztést igénylő feladatokra MAP vastagkliens szerkesztő szoftverre fejlesztett modulokat használnak a karbantartók. Többek között itt került kialakításra a kizárási terv készítés is. A szélesebb, helyfüggetlen felhasználói kör számára fontos lekérdezési funkciókra a MapGuide alapszoftverre fejlesztett publikációs felület ad lehetőséget.

Karbantartás Alrendszer: menedzseli a viziközmű hálózaton történő munkavégzést. Úgynevezett munkalaprendszeren keresztül képes összeállítani, kezelni és kontrolálni a karbantartási fenntartási, hibaelhárítási feladatokhoz szükséges felelősségi köröket, erőforrásokat, anyagfelhasználásokat annak megjelenésétől a feladat lezárásáig.

Labor Alrendszer: A viziközmű szolgáltatás közben folyamatosan, szabályzott módon kell ellenőrizni a minőséget. Erre ad támogatást az alrendszer funkcionalitásával. A műszaki objektumokon keresztül integráltan vizsgálhatóak a minták. A rendszer fel van készítve arra, hogy a vizsgálatokhoz szükséges műszereik inputjai könnyen bevihetők a rendszerbe. A rendszerből könnyen és pontosan kinyerhetőek azok a riportok, melyek a szolgáltatás minőségéhez hozzájárulnak.

Termelés Alrendszer: a szolgáltatás mennyiségi adatait tartalmazz, mint a víz, mint a szennyvízszolgáltatás esetén. A modul interfésszel összeköthető a meglévő SCADA rendszerrel, így az adatok interfészen keresztül automatikusan kerül az adatbázisba. Az alrendszer adatokat szolgáltat a Vízbiztonsági számításokhoz.