CreditMaster - Hitelminősítő alkalmazás

A cégünk által kifejlesztett CreditMaster termékcsalád az adósminősítésre és ügyletminősítésre, valamint kockázatvállalásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés hatékony informatikai támogatására szolgál.

A rendszer felépítése

A CreditMaster egy keretrendszer, azaz szolgáltatások csoportját foglalja magába, amelyek a felhasználói felületről hívhatók meg. Önmagában is képes a szükséges adatok tárolására, azaz stand-alone rendszerként is működtethető, de igény szerint egyéb banki rendszerekkel is integrálható.

A rendszer központi eleme, a Scoring Engine, amely képes előre definiált szabályok (scorecardok) alapján tetszőlegesen paraméterezhető minősítések elvégzésére (pl. adósminősítés, fedezet értékelés, ügyletminősítés). E köré a komponens köré épülnek az egyes adatnyilvántartó modulok, a minősítések adatigényének kiszolgálására.

A rendszer adatbázisában tárolódnak egyrészt az egyes törzsadatok (ügyfél, ügylet, biztosíték, limit), elvégzett vizsgálatok, ill. score eredmények, másrészt a rendszerparaméterek, munkafolyamatok, termékek, adatlapok, számítások beállításai.

A Scoring Engine teljes egészében, a nyilvántartó modulok pedig a legfontosabb üzleti paraméterek tekintetében, programozás nélkül testreszabhatók, ily módon a jogszabályi és belső követelmények változásai könnyen átvezethetők az adott pénzintézet igényei szerint. A rendszer testreszabása, vagyis a scorecardok, termék kondíciók, folyamatok stb. beállítása a rendszer részét képező, felhasználóbarát paraméterező felületeken keresztül történik.

A rendszer funkcionalitása

A hitelezési folyamat támogatása a banki szabályzatok és jogszabályok előírásai alapján definiált folyamatok workflow alapú leképezésén keresztül valósul meg, amely igazodik a szerepkör alapú hitelezési folyamatokhoz.

A felhasználóbarát, könnyen áttekinthető felület lehetőséget ad az ügyintéző által végzett tevékenységek nyomon követéséhez, monitorozásához.

Az alkalmazás az ügyfél befogadásától a hitelszerződés megkötéséig minden folyamatlépést támogat. Emellett az ügyfelek és ügyletek, valamint a biztosítékok utógondozásában, újraértékelésében és -minősítésében is alkalmazható.

Adatfelvitel és –karbantartás

Ezen funkció segítségével a felhasználói felületen bevihetők és karbantarthatók az ügyfél-, biztosíték-, limit- és ügyletadatok, valamint az ügyfél pénzügyi beszámolói. Amennyiben ezen törzsadatok más rendszerben tárolódnak, lehetőség van az adatok átvételére, importálására.

Biztosítékértékelés és foglalás

A bank által megadott értékelési algoritmus alapján a rendszer Scoring Engine modulja elvégzi az adott biztosíték értékelését. Az értékelés tetszőleges időszakonként elvégezhető, igazodva a BaselII előírásaihoz. Lehetőség van a biztosíték értékének külső rendszerből történő átvételére. Az ügylet adatait figyelembe véve a biztosíték foglalása is megvalósul.

Limitkezelés

Az alkalmazás felületet biztosít a limitek képzésére, mind egyedi, mind csoportos szinten. Szintén a felületen megadott éves limit figyelembevételével a bank által kialakított algoritmus alapján a limitek allokálása és terhelése is elvégezhető.

Döntés

Az alkalmazás jogosultsági rendszere a bank szerepköreihez igazodva alakítható ki. Ennek segítségével akár többszintű döntési hierarchia leképezésére is alkalmas.

Dokumentumgenerálás

A jóváhagyó, valamint az elutasító döntés az alkalmazás dokumentumgeneráló funkciója segítségével sablon formájában papíron is megjeleníthető. A jóváhagyott hitelkérelem alapján e funkció a szerződés legenerálására is alkalmas.

A Credit Master-ben tárolt információk és eljárások további monitoring és számlavezető rendszerek input adataként szolgálnak.

Információtár

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország

Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás