IFRS Jelentéskészítő

Az IFRS szabályozásnak való megfelelés során a felhasználóknak sokszor azzal kell szembesülniük, hogy annak nincs meg a gyakorlati (informatikai) háttere. Az IFRS informatikai támogatását jellemzően az teszi szükségessé, hogy az ügyletek darabszámának sokasága nem teszi lehetővé az IFRS-nek való megfeleléshez (compliance) szükséges kalkulációk manuális elvégezését. A nem ügylet-szintű kalkulációk ugyanakkor nem elégítik ki az értékelések egzaktságával kapcsolatos elvárásokat.
Cégünk a fenti kérdés teljes körű támogatására egy terméket hozott létre, amit megfelelő üzleti tanácsadással kiegészítve kínál ügyfelei részére. Ilyenek például az értékelési számítások során felmerülő, megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű adatok előállítása. Ezek az ügyletenkénti értékelési számítások jellemzően a következők:

  • jövőbeni cash-flow tételek meghatározása,
  • az amortizált jutalékterv összeállítása,
  • az amortizált bekerülési érték számítása,
  • jelenérték-számítás, értékvesztés, effektív kamatráta, kamatjellegű bevételek számítása.

Fontos tényező az is, hogy a feldolgozás során olykor hatalmas mennyiségű adat biztonságos, pontos és gyors kezelését kell megoldani, amihez mindenképpen informatikai támogatás szükséges.

Az elvárt haszon – az egységes rendszernek köszönhetően – vállalati szinten idő- és költségcsökkenés, hatékonyságnövekedés. Globális szempontból a piaci szereplők (befektetők, elemzők, könyvvizsgálók, felügyeletek,stb.) számára egyszerűbbé válik a hasonló tevékenységű társaságok összehasonlítása, megítélése. Az egységes számviteli nyelv jelentősen növeli a befektetői biztonságot, ugyanakkor erősíti a pénzügyi piacok stabilitását és ösztönzi a gazdasági növekedést is.

Megosztás