Adattárház és adatpiac építés

Egy vállalat működése során a különböző – alapvetően a napi működést támogató, ún. operatív–rendszereiben óriási adatvagyon halmozódik fel. A munkafolyamatok irányítása, illetve közép és hosszú távú tervezése, döntések előkészítése során ezeket az adatokat elemzik.

A probléma az, hogy az operatív rendszerek egyrészt nem integráltak, illetve a működési filozófiájuk és ezen keresztül, pl. az adatszerkezetük nem a különböző üzleti döntések támogatásra készült. A döntés-előkészítés gyakorlata ilyenkor az szokott lenni, hogy a különbözőrendszerekből leválogatott adatokat manuális módon transzformálják és integrálják olyan jelentéssé, amely végül a döntéshozók asztalára kerül. Azon túl, hogy ez jelentős emberi munkát igényel, nem biztosít kellően mély és megbízható információkat, figyelembe véve azt, hogy a sok esetben összetett, üzleti modellek mentén felépített transz formációk központi kezelése és automatizálása nem megoldott.

A fenti problémák megoldása érdekében szokták a vállalat információ-szolgáltatását adattárház alapokra helyezni. Az adattárház alapú információ-szolgáltató rendszerek egyik legfontosabb feladata ugyanis a különböző forrásrendszerekben található adatok integrációja és ezzel együtt a vállalat adatvagyonának egy egységes,az egyes üzleti területek elemzőinek fogalom és gondolatvilágához igazodó ábrázolása

Egy adattárház nemcsak elemzések alapjául szolgál, egy vállalaton belül sok terület tekinti elemző és statisztikai rendszere elsődleges adatforrásának. Az adattárházra így ráépülő információszolgáltató rendszerek (ún. adatpiacok) követve az intézmények szervezeti hierarchiáját, különböző szintű információs igényeket elégítenek ki.

A T-Systems Magyarország elődcégei révén az első hazai adattárház alapú információ-szolgáltató rendszert az úttörők egyikeként, 1995-ben helyezte üzembe. Előremutató megoldásaival csapatunk jelentős szerepet vállalt a hazai BI kultúra elterjesztésében, a technológia fejlesztésében.

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás