Adatminőségbiztosítás és törzsadatkezelés

A legtöbb cég számtalan különböző rendszerben tartja nyilván jelenlegi vagy leendő ügyfeleit: a karácsonyi üdvözlőlap-listától kezdve a számlázási vagy ügyfélkapcsolati rendszerekig. Az ügyfelekről hatalmas adatvagyon halmozódik fel. Mégis gyakran a legalapvetőbb törzsadatok sem állnak valóban rendelkezésre, nem használhatók fel. Így végül az olyan egyszerű kérdések megválaszolása is komoly nehézségekbe ütközik, mint például, hogy pontosan hány vállalati és egyéni ügyfelünk van? Szakértők szerint az adatminőség gyengesége fenyegeti leginkább az üzleti intelligencia (adattárház) és CRM projektek sikerét, ráadásul igencsak megnehezíti az adatbányászati projekteket is. A legismertebb technikák ezen a területen az adatminőségi szabványok, elvárások feltérképezése és elemzése, valamint az ügyfél- , termék-azonosság vizsgálat és csoportképzés.

Az Adatklinika egy adatminőség-biztosítást támogató keretrendszer, amely speciálisan az ügyfél-törzsadatok minőségével kapcsolatos feladatok támogatására lett kifejlesztve. A rendszer kialakításakor cégünk több évre visszanyúló adattisztítási tapasztalata és módszertana egyesült egy egységes megoldássá.

A rendszer célja, hogy az egyedi adattisztítási projektek helyett egy állandó és hosszú távú adatminőség megoldást jelentsen a törzsadatok területén. Az Adatklinika lényegében egy folyamatos jelleggel működő felügyelőrendszer, amely paraméterezhető formában hordozza az adatokkal szemben támasztott követelményeket. Lényege, hogy a vállalat különböző rendszereiben kezelt ügyféltörzs adatbázisokat közvetlen vagy közvetett adatkapcsolat útján rendszeresen ellenőrzi, az eltéréseket/hibákat pedig szisztematikusan gyűjti, azokat a megfelelő szervezeti pontokra felülvizsgálat és javítás céljára visszacsatolja. Az ellenőrzések nyomán a hibás adatok javíthatók, az értéknövelt információk az adatbázishoz kapcsolhatók.
A rendszer célul tűzi ki, hogy rugalmas keretet nyújtson az üzleti igényekkel folyamatosan változó adatszabványok, ellenőrzési logikák és tisztítási eljárások kezeléséhez, megváltozatásához, adott esetben újabb vizsgált adatforrások bevonásához. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy lehetőség nyílik a rendszer széles körű, meta-alapú vezérlésére a forráskódok módosítása nélkül is. Ezen alapkoncepció mentén biztosított, hogy az üzemeltető birtokába egyidejűen kerül egy kulcsrakész megoldás, valamint egy rugalmasan fejleszthető, alakítható keretrendszer is.

Kapcsolódó tartalmak

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás