Információmenedzsment

A jövőben vélhetően jelentősen változni fog a szigorú vállalati hierarchia jelenlegi szerepe, és hatékonyabb, az egyes szervezeti egységeken átívelő, önszerveződő csoportok kerülnek előtérbe, amelyek számára kulcsfontosságú az információhoz jutás. Az online enciklopédiák és közösségi oldalak jellemzőinek, valamint a vállalati BI - rendszerek szolgáltatásainak összegyúrásával vállalati információ - menedzsment megoldás hozható létre. Így egységes rendszerbe lehet integrálni a munkatársak fejében felhalmozódott tudást és tapasztalatot, a vállalati dokumentumok tartalmát, a legjobb megoldásokat és a strukturált adatokon alapuló elemzéseket.

Az információmenedzsment lényege a vállalati információk rendszerezése és egységes elérhetőségének biztosítása, tekintet nélkül azok megjelenési formájára. Végső soron a cél itt sem más, mint hogy az információgazdálkodás üzleti folyamatokba történő közvetlen bevonása révén növelhető legyen a vállalati működés hatékonysága.

Az információ menedzsment (IM) megoldások a különböző rendszerekben található, eltérő formátumú strukturált – adatbázisok, adattárházak - és strukturálatlan – szöveg, kép, hang, videó - információ definiálásától kezdve, annak begyűjtésén, elemzésén, szervezésén és védelmén keresztül, az elosztásáig terjedő területetek egységes, integrált kezelését biztosítják. Az IM legfontosabb részterületei a tudásmenedzsment, dokumentumkezelés, tartalomkezelés, iratkezelés, papír alapú dokumentumok digitalizálása, vállalati szintű kategorizálás, összetett keresés valamint tudásmegosztás.

Kapcsolódó tartalmak

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás