Nearshoring alkalmazás fejlesztés

Manapság egyre több vállalat keres több évtizedes tapasztalattal és speciális szaktudással rendelkező, megbízható üzleti partnereket különböző szakterületekre vonatkozó konkrét feladatok ellátására. Ezeket a feladatokat a költséghatékonyság jegyében egy távoli ország szakembereire bízzák, ez az offshoring (offshore outsourcing). Az offshoringgal a költségek alacsony szinten tarthatóak, azonban rizikófaktorokkal is számolni kell:

 • fizikai távolságból adódó nehézségek: eltérő időzónák miatti projektmenedzselési és kommunikációs problémák
 • kulturális különbségek: munkakultúra, üzleti etika, viselkedésformák
 • módszertani különbözőségek
 • képzettségbeli eltérések
 • nyelvi nehézségek

A fent említett kockázati tényezők a minőségi munkavégzés rovására mehetnek, illetve kezelésük további költségeket jelenthet a megbízó számára (pl. addicionális projektmenedzsment és koordinációs költségek; határidők be nem tartásából, illetve a nem megfelelő minőségből eredő explicit vagy implicit költségek stb.)

A nearshoring (nearshore outsourcing) segíthet megtalálni az egyensúlyt a költséghatékonyság és a minőség között. Ebben az esetben a tevékenységét kiszervezni kívánó vállalat olyan partnert keres, amely mind fizikai, mind kulturális értelemben "közel" van, és kiválasztásban a költségszempontok mellett hangsúlyos szerepet kap a szakmai tapasztalat és a megbízhatóság, így végső soron a minőség.

A T-Systems Magyarország stratégiai partnere, az IT Services Hungary Kft. több éves tapasztalattal rendelkezik komplex nearshore szoftverfejlesztési feladatok professzionális ellátásában. Az IT Services által végzett nearshoring előnyei a következők:

 • Minimális kulturális különbségek, európai munkakultúra, minőségre való törekvés
 • Nemzetközi tapasztalattal rendelkező projektvezetés és munkatársak
 • Kipróbált projektmenedzsment módszertan és eszközök
 • Angol és német nyelv magas szintű ismerete
 • Akadálytalan kommunikáció a közel azonos időzónáknak köszönhetően
 • A fizikai közelség miatt alacsony utazási költségek
 • Helyszíni támogatás: A megrendelő országában, az implementáció helyszínen felállított szakértői team
 • Kiválóan képzett, tapasztalt munkaerő, 20 éves szoftverfejlesztési tapasztalat
 • Közel 200 fős szakembergárda
 • Kedvező költségstruktúra

Cégünk Európa-szerte rendelkezik komplex nearshoring szoftverfejlesztési tapasztalattal:

Megosztás