Ügyletértékelés IFRS alapokon

Ügyletértékelési megoldás IFRS alapokon

Ügyfeleink az IFRS szabályozásnak való megfelelés során a felhasználóknak sokszor azzal kell szembesülniük, hogy annak nincs meg a gyakorlati (informatikai) háttere. Az IFRS informatikai támogatását jellemzően az teszi szükségessé, hogy az ügyletek darabszámának sokasága nem teszi lehetővé az IFRS-nek való megfeleléshez (compliance) szükséges kalkulációk manuális elvégezését. A nem ügylet-szintű kalkulációk ugyanakkor nem elégítik ki az értékelések egzaktságával kapcsolatos elvárásokat.

A T-Systems értékelve a szegmensben évtizedekre visszanyúló tapasztalatait, a fenti kérdésekre a pénzintézeteket különösen érintő (elsősorban az IFRS 9, korábban az IAS 39 sztenderdben előírt) speciális szabályozásoknak megfelelő és teljes körű támogatására egy terméket hozott létre, amit üzleti tanácsadással kiegészítve kínál ügyfelei részére. Ilyenek például az értékelési számítások során felmerülő, megfelelő mennyiségű és megfelelő minőségű adatok előállítása. Ezek az ügyletenkénti értékelési számítások jellemzően a következők:

  • jövőbeni cash-flow tételek meghatározása a szerződött vagy a várható futamidőre,
  • az amortizált jutalékterv összeállítása, szükség esetén (pl. előtörlesztés) újrakalkulálása,
  • az amortizált bekerülési érték számítása,
  • értékvesztés-számítás mind kollektív, mind egyedi alapon, várható cash flow-k alapján,
  • az ügylet futamideje során felmerülő szerződésmódosítás vagy becslésváltozás miatti nyereség/veszteség kalkulációja és elszámolása,
  • keletkeztetett és vásárolt értékvesztett követelések (POCI ügyletek) kezelése,
  • kivezetés és újrafelvétel (derecognition/recognition) események észlelése és kezelése,
  • jelenérték-számítás, kezdeti valósérték-különbözet számítása és elszámolása,
  • unwinding számítása,
  • effektív kamatráta számítása.

Fontos tényező az is, hogy a feldolgozás során olykor hatalmas mennyiségű adat biztonságos, pontos és gyors kezelését kell megoldani, amihez mindenképpen informatikai támogatás szükséges.

A fenti kiszámolt eredményeket igény szerint a pénzintézet adattárházának adjuk tovább betöltésre és továbbfeldolgozásra, vagy az IFRS megoldásunkhoz szervesen illeszthető opcionális kontír modul használatával közvetlenül tételes vagy aggregált főkönyvi feladásokat generálunk és továbbítunk a főkönyvi rendszer felé.
Mindezen funkciók bevezetéséhez a felhasználó számviteli és informatikai környezetébe való illesztéséhez, az egyedi specialitások kezeléséhez üzleti tanácsadási szolgáltatást is nyújtunk, több pénzintézetben kipróbált és tökéletesített módszertan felhasználásával.

Az elvárt haszon – az egységes rendszernek köszönhetően – vállalati szinten idő- és költségcsökkenés, hatékonyságnövekedés. Globális szempontból a piaci szereplők (befektetők, elemzők, könyvvizsgálók, felügyeletek,stb.) számára egyszerűbbé válik a hasonló tevékenységű társaságok összehasonlítása, megítélése. Az egységes számviteli nyelv jelentősen növeli a befektetői biztonságot, ugyanakkor erősíti a pénzügyi piacok stabilitását és ösztönzi a gazdasági növekedést is.

Megosztás