PROJEKT- ÉS PROGRAMMENEDZSMENT

Projekt- és programmenedzsmentet, mint szolgáltatást önálló tevékenységként (ügyfél és szállító oldali projektmenedzsment), vagy a többi kompetenciánkhoz kapcsolódóan nyújtjuk, mint pl. rendszerintegrációs, ajánlatadási, fejlesztési, vagy BPR projektek vezetése.

Projektmenedzsment tevekénységünk nemzetközi módszertanokon alapuló (IPMA, GPM, CMMI) kidolgozott metodológia alapján működik. Ugyanakkor a projektek egyediségét figyelembe véve mindig az adott projekt számára legmegfelelőbb – finanszírozható és végrehajtható – módszereket alkalmazzuk. Igény esetén szaktudásunkkal az ügyfél számára komfortos, a vállalat kultúrájához tartozó projektvezetési módszertant támogatjuk, ezzel is friss szemléletet, legjobb gyakorlatot hozva a projektszervezetbe.

Referenciaként szolgáló megrendelő és szállító oldali projektjeink során szerezett tapasztalatunk legnagyobb előnye, hogy képessé tesz bennünket a két oldal között gyakran felfedezhető kommunikációs feszültségek hatékony kezelésére, a konfliktushelyzetek közös megállapodásokon alapuló feloldására.

Projektmenedzsment kompetenciánk kulcsa a tapasztalt, több évnyi aktív projektvezetési tapasztalattal rendelkező minősített szakembergárdánk, akik magukat folyamatosan képezve lépést tartanak a legújabb projektvezetési irányelvekkel.

Menedzsment szemléletünk alapelve a tudatos, ügyfél által előre látható ívet rajzoló, folyamatosan mélyülő, módszeres tervezésen alapuló projektmegvalósítás.

Projektmenedzsment szolgáltatásaink az alábbi elemeket ölelik fel:

Projektek teljes körű tervezése

 • Mérhető projektcélok kijelölése: eredmények, időtartalmak és határidők hármas célrendszerének pontos meghatározása
 • Stakeholderek felmérése: projektben érdekeltek, érintettek, aktív befolyásolási képességgel rendelkező szereplők azonosítása, bevonása, tájékoztatása
 • Projektszervezet felállítása:projektszervezet precíz kialakítása, projekten belüli szerepek definiálása, figyelembe véve, hogy a felelősségek és az illetékességek összhangban álljanak egymással és az egyes szerepek felelősségei, feladatai és jogai összeegyeztethetők legyenek
 • Részletes feladat és erőforrás tervezés: projekt feladatainak cél-, tevékenység- és eredmény-orientált lebontása, és az ezen elemek között meglévő alapvető összefüggések feltárása, strukturálása, felelőshöz rendelése, megvalósításukhoz erőforrások rendelése
 • Szállítók és partnerek kiválasztása és szerződtetése: projektcélok és üzleti követelmények megvalósítására előre lefektetett szabályrendszer alapján a legkompetensebb szállító kiválasztása, szerződésmenedzsment nyújtása

Projektek operatív irányítása

 • Határidő menedzsment: projektcélok határidőn belüli megvalósításának biztosítása
 • Emberi erőforrások kezelése: projektcsapat szervezéséhez és irányításához szükséges interperszonális képességek, mint hatékony kommunikáció, befolyásolás, motiváció, tárgyalástechnika alkalmazása
 • Eszköz és költségmenedzsment: tervezés során elfogadott költségvetés betartásának biztosítása folyamatos pénzügyi monitoring tevékenység által
 • Terjedelemmenedzsment: a projekt sikeres végrehajtásához szükséges, de annál feleslegesen nem több feladat racionális keretek között tartása
 • Kockázatkezelés: lehetséges kockázatok azonosítása, megelőző / ártalomcsökkentő intézkedések végrehajtása, dokumentálása és az intézkedések hatékonyságának nyomon követése a projekt valamennyi fázisa során
 • Minőségmenedzsment: a projekt létrehozását kiváltó célkitűzések sikeres megvalósítását biztosító minőségirányítási feladatok végrehajtása a megbízó elégedettségének növelése érdekében
 • Kommunikációmenedzsment: projekttagok, szponzorok, megrendelő és minden egyéb érintett stakeholder felé az irányítási szintnek megfelelően testreszabott, informatív beszámolók, tájékoztatók készítése, projekt elfogadottságának növelése

Nagyobb integrációs és fejlesztési projektek esetében a projektmenedzsment szolgáltatásunk kiegészül a projekt menedzsment irodával, támogatva a projektvezetőt, így a projekt operatív működését.

Programmenedzsment kompetenciáink képessé tesznek bennünket a megbízónál párhuzamosan futó, illetve egymással kapcsolatban álló projektjeinek összehangolására. A projektkörnyezet elemzésén keresztül biztosítani tudjuk, hogy az egy időben aktív projektek céljai ne sérüljenek, sőt a program szintű koordináció által olyan szinergián alapuló előnyök és irányítási lehetőségek táruljanak fel, melyek az elkülönült kezelés során elkerülnék a figyelmet.

 • Projekteken átívelő szerepkörök és felelősségi körök tisztázása
 • Folyamatszabályozás, újratervezés (BPR)
 • Központosított konfiguráció menedzsment
 • Egységes projektszabályzatok, folyamatok, sablonok biztosítása
 • Mentoring, konzultáció biztosítása a projektvezetők részére
 • Projektek közötti kommunikáció biztosítása

Referenciák

 • T-Home rebrand projekt, Magyar Telekom
 • BBU Taktikai projekt, Magyar Telekom
 • BBUnited IT Stratégiai Program, Magyar Telekom
 • Pillangó Projekt, End-to-End Design Support (EDS), Magyar Telekom

Információtár

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás