Üzleti- és rendszerintegráció

Az integrációs projektek korábban technológia rendszerintegrációs projektekként valósultak meg, a vállalat üzleti folyamataiba történő integráció másodlagos szempont volt. Az üzleti integráció az első számú vezérlő elv, így ma már nem elég egy elszigetelt alkalmazást implementálni és kiszolgálni egy adott szervezeti egység igényeit, hanem hatékonyan kell azt tudni integrálni az ügyfél üzleti modelljébe, folyamataiba, szervezetébe.

A T-Systems Magyarország Zrt. az üzleti- és a rendszerintegrációs feladatokra annak legszélesebb definíciója mentén vállalkozik.

Ez irányú kompetenciánk magában foglalja az üzleti folyamatok, a tudás és az emberek együttműködésének megtervezését, megszervezését, összehangolását, nem korlátozódik az informatikai rendszerek technikai együttműködésének kialakítására. A szisztematikus változást a szervezeti egységek integrált működésében és struktúrájában, csak egy ilyen megközelítésű integrációs szemlélet képes biztosítani.

A rendszerintegrációs projekt teljes körű (end-to-end) megvalósítása során magában foglalja:

A tervezési feladatok integrációját

 • Követelményelemzés, üzleti igények ütköztetése, konszolidálása: egy rendszer akkor válhat igazán használhatóvá és elfogadottá, ha kielégíti a vele szemben konszenzus alapján megfogalmazott megrendelői igényeket. Küldetésünknek tekintjük, hogy ez az igényhalmaz ugyanakkor egyértelmű, igazolható és megvalósítható is legyen.
 • Üzleti folyamattervezés: az integrációs projektek megvalósítása sokkal hatékonyabban végezhető el, ha azokat folyamat- és működésfejlesztéssel készítik elő. Így gyorsabb, probléma mentesebb a belső folyamatokhoz kapcsolódás.
 • Koncepcionális, és funkcionális tervezés: több komponenst/rendszert érintő fejlesztések tervezési dokumentumait összehangolása kulcsfontosságú integrációs feladat,, ezáltal a fejlesztési termelékenység javul, fejlesztési időtartamok, tesztköltségek csökkennek.
 • Technikai tervezés: architektúra tervezés, adatmodellezés és logikai tervezés, fizikai rendszertervezés

A megvalósítási feladatok integrációját

 • Informatikai rendszer kiépítése: tanácsadóink folyamatosan kapcsolatot tartanak a szállítókkal és nyomon követik a készülő rendszert a követelmények legjobb minőségben történő megvalósításnak érdekében. Támogatjuk a szállítót a felmerült kérdéseik gyors tisztázásában. A megrendelői oldal részére igény szerint demó eseményeket szervezünk, melyeken meggyőződhetnek arról, hogy a fejlesztés jó irányban halad előre.
 • Tesztelés: A tesztelés alapvető célja dinamikus és statikus tesztelési technikák alkalmazásával megelőzni és megtalálni a hibákat, növelni a minőséggel kapcsolatos megbízhatóságot, információt nyújtani a rendszer aktuális állapotáról. Az általunk nyújtott tesztelési szolgáltatások ISTQB módszertanon alapulva magukban foglalják az alábbi tevékenységeket: teszttervezés- és irányítás, tesztfeltételek meghatározása, tesztesetek tervezése és futtatása, az eredmények ellenőrzése, kilépési feltételek kiértékelése, jelentés készítése a tesztfolyamatról és a tesztelt rendszerről, lezárás. Csapatunk az alábbi tesztfázisokban tud hatékonyabban közreműködni:
  • Integrációs teszt: a tesztfázis során a komponensek közötti interfészeket, egy rendszer más részeivel – mint az operációs rendszer, fájlrendszer, hardver – való kölcsönhatásait vagy a rendszerek közötti interfészeket teszteljük.
  • Rendszerteszt: integrált rendszer tesztje abból a célból, hogy ellenőrizzük a követelményeknek való megfelelőséget.
  • Elfogadói teszt: a teszt fő célja már nem a hibák keresése, hanem a rendszerbe, a rendszer egyes részeibe, vagy a rendszer adott nem-funkcionális jellemzőibe vetett bizalom megteremtése.
 • Oktatás: a rendszer kiépítése során szerzett tudásunkat felhasználva hatékonyan tudjuk átadni a szükséges ismereteket az oktatási koncepcióban megjelölt célközönség részére, legyenek azok trénerek, kulcsfelhasználók, vagy végfelhasználók.

Az átállás összehangolását

 • Változásmenedzsment: Egy projekt eredménye az alkalmazó szervezetek számára mindig változással jár együtt. A változást a projekt érintettjei sokféleképpen élik meg, ezért fontos ismernünk a projekt stakeholderek elvárásait, félelmeit és a projektet befolyásoló képességét. A hatékony és alapos változásmenedzsment különösen fontos lehet, hiszen az érintettek reakciója gyakran a változással szembeni ellenállásban nyilvánul meg. Fontos hozzáadott értéket képvisel még a változásmenedzsment abban a tekintetben, hogy a megváltozott munkafolyamatokban érintettek időben és megfelelő mértékben kaphatják meg a szükséges információkat a folyamatokról, az abban betöltött szerepükről, feladatukról, a velük szemben megfogalmazott elvárásokról. Az általunk biztosított változásmenedzsment alatt főként a megváltozott feladatokhoz feladatkörök hozzárendelését és folyamatba kötését, és a változás folyamatos és tervezett kommunikációját értjük.
  • Szállító menedzsment: rendszerintegrációs szolgáltatásunk kiterjed az előre lefektetett szabályrendszer alapján történő szállítók kiválasztására, szerződésmenedzsment nyújtására, szállító és megrendelő jó kapcsolatának ápolására.
 • Üzletmenet biztosítása: Különösen a meglévő rendszerek kiváltásakor fontos feladat annak biztosítása, hogy a korábbi adatok, folyamatban lévő ügyek elérhetőek legyenek az új rendszerben. Szakembereink képesek a migráció részletes tervezésére és a szükséges technikai adat transzformációk elvégzésére.
 • Átállás részletes tervezése, előkészítése és azt követő támogatás: A rendszerélesítés sikerének kulcsa a tervezettségben rejlik. Ennek érdekében minden érintett szereplő bevonásával részletes roadmap-et készítünk, és biztosítjuk, hogy az egyes feladatoknak egyértelmű gazdája legyen, aki a szükséges pillanatban rendelkezésre áll. Az átállás során karmesteri funkciót betöltve operatívan is vezényeljük a lépések végrehajtását.
 • Üzemeltetés felkészítése: a rendszer későbbi üzemeltetőit a korai tervezés fázisától bevonjuk, hogy felkészülhessenek a várható feladatokra, megismerjék a rendszert és már a non-funkcionális követelmények szintjén megfogalmazódjanak azok az alapelvek, melyek biztosítják, hogy a rendszer ésszerű folyamatok mentén, gazdaságos módon, hosszútávon fenntartható maradjon.

Így a rendszer bevezetési feladat minden kapcsolódó feladatot menedzselő, kézben tartó zárt rendszer, mindemellett a figyelem a projekt keretén kívül lévő, a projektre hatással lévő folyamatokra, párhuzamos projektekre és programokra is kiterjed.

Az előbbiekből adódik, hogy a rendszerintegrátori feladat speciális projekt menedzsment kompetenciákat igényel, kiemelve a következetes változtatás menedzsment működtetését, illetve a szállító menedzsment területet. Komplex feladatok esetén az egyes komponenseket általában több szállítóval együttműködve valósítjuk meg.

A T-Systems jelentős tapasztalatot halmozott fel az rendszerintegrációs projektek megvalósítása során, így megközelítésünkkel számos előny realizálható ügyfeleink számára:

 1. A megvalósítandó projekt hozzájárulása a vállalat stratégiai céljainak eléréséhez.
  Módszertanunk fontos eleme a felsővezetőkkel való folyamatos kapcsolattartás, mely biztosítja, hogy a projekt indításakor azonosított és a stratégiából levezetett célok a projekt teljes életciklusa során érvényesüljenek.Az üzleti megoldások gyors szállítása, a time-to-market lerövidül. Az átgondolt architektúra leegyszerűsíti az alkalmazások integrációját és elősegíti az új megoldások gyors megvalósítását. Továbbá a hosszú évek tapasztalata alapján finomított dokumentum sablonok, az adaptálható kész megoldások használata nagyban elősegítik a munkát és rengeteg időt takarítanak meg.A sztenderd és világos architektúra elemek alkalmazása, a szabványokhoz való ragaszkodás, a szükséges eszközökhöz, technikákhoz és képzésekhez való hozzáférés szintén a time-to-market lerövidítését szolgálják.
 2. A rendszerintegrátor a híd az üzlet és a fejlesztő között.
  Lényegesnek tartjuk, hogy az üzlet számára elrejtsük az informatikai megoldás technológiai aspektusát, tehát hogy az alkalmazások mögötti működés „fekete doboz” maradjon a terület számára. Így, az üzlet az üzleti folyamatokra és igényekre összpontosíthatja figyelmét, míg a T-Systems, mint rendszerintegrátor, értelmezi és lefordítja az üzlet igényeit informatikai követelményekké és az elvárásoknak megfelelően megvalósítja azokat. Adott esetben javaslatot tesz az üzleti igényekre a technológia ismeretének tükrében, illetve ipari sztenderek alkalmazásával, ezzel a leghatékonyabb üzleti megoldást alakítva ki közösen az ügyféllel.
 3. Az üzemeltetői átvétel egyszerűsödik, üzemeltetői elfogadottság nő.
  A projekt megvalósítása során hangsúlyt fektetünk arra, hogy az üzemeltető szervezetet minél előbb megszólítsuk; az üzemeltetési folyamatokhozvalamint az üzemeltetés KPI elvárásaihoz megfelelően illesszük a megoldást és a szakembereket felkészítsük az éles üzem kihívásaira.

Üzleti elemzés

Az üzleti elemzés során felmérjük, illetve megvizsgáljuk az ügyfél üzleti igényeit, a követelményeket, folyamatokat, illetve rendszereket. Elvégezzük az informatikai projektek előkészítését, ahol az üzleti igények felmérését követően és az összegyűjtött információk ismeretében tanácsadóink javaslatot tesznek a megvalósítandó rendszer, vagy egy már meglévő rendszer szükséges fejlesztéseinek kialakítására. Ez után következik a javaslatok megfogalmazása és előkészítése az üzleti és technológiai változásokra vonatkozólag, figyelembe véve az ügyfél céljainak minél hatékonyabb és eredményesebb elérését.

Az elemzéseinket alapul véve kiválasztjuk az adott projekt megvalósításához leginkább megfelelő módszereket, melyeket esetlegesen további elemzésekhez, a tervezéshez és a menedzseléshez egyaránt felhasználunk.

Referenciák

 • T-Home rebrand projekt, Magyar Telekom
 • BBU Taktikai projekt, Magyar Telekom
 • BBUnited IT Stratégiai Program, Magyar Telekom
 • Pillangó Projekt, End-to-End Design Support (EDS), Magyar Telekom

Megosztás