Változásmenedzsment

A változásmenedzsment integrált választ jelent a piac folyamatos kihívásaira olyan eszközként, mely mind rövid, mind hosszabb távon proaktívan, azaz a változásoknak elébe menve, azokat tudatosan befolyásolva segítheti elő egy vállalat kiegyensúlyozott növekedését és átlagon felüli profitabilitását. A változások tudatos vezetése egy olyan stratégiai gondolkodásmódon alapuló, a vállalat néhány, vagy akár valamennyi szintjét átható tevékenység, amely magába foglalja a változások okainak feltérképezését, a változtatások céljainak kijelölését, megtervezését, megvalósítását, ellenőrzését és beágyazódását a szervezetbe. Ebből kifolyólag a stratégiai változások irányítása egyaránt szól a vezetőkhöz és a beosztottakhoz.

Nem csak az üzleti folyamatok, de az informatikai szolgáltatások is változnak a szervezet működésével egyetemben és összhangban. A szolgáltatás minőségét természetesen őrizni kell a felmerülő változtatások során is. A változásmenedzsment tehát azokat a feladatokat foglalja magába, melyek ahhoz szükségesek, hogy egy adott állapotból eljuthassunk egy jövőben kívánatos állapotba. Az ezen állapotok közötti eltérést kell folyamatosan felszámolnunk. Ez a tevékenység olyan feladatokról szól, mint a szervezet aktuális állapotának, felépítésének feltérképezése, a meglévő feladatkörök, hatáskörök és kompetenciák felmérése és elemzése, a változtatások valós okai mögé tekintés, a kívánt jövőbeni állapot (jövőkép) meghatározása, a változtatások céljainak kijelölése és finomhangolása, a változtatási folyamat megtervezése és végül, de nem utolsó sorban a változtatások megvalósítása és ellenőrzése a jelenlegi és a kívánt állapot folyamatos összevetésével.

A változások sikerének döntő tényezője, hogy azokat hogyan tudjunk elfogadtatni a szervezettel. Ha sorra vesszük a változtatások legfontosabb gátló és sikertényezőit, akkor könnyen látható, hogy tíz tényezőből kilenc az embereken, a munkatársakon múlik. A változtatás fogadtatása, a szervezet tagjai részéről megnyilvánuló támogatás, közömbösség, vagy ellenállás rendszerint nem egyik pillanatról a másikra alakul ki, hanem egy folyamat során formálódik. Minden változási folyamat egyedi, ezért a változtatások fogadtatásának alakulása sem valamilyen általános forgatókönyv szerint zajlik, hanem esetenként és személyenként másképpen. Ezen folyamat támogatása kiemelten fontos, így nem szabad megfeledkezni egy adott implementáció, vagy fejlesztés (különösen nagyobb IT projektek, programok esetén) által érintettek (pl. felhasználók, üzemeltetők) legtágabb köreinek tájékoztatásáról és felkészítéséről, a megfelelő kommunikációról, valamint a tudásátadás és az oktatások támogatásáról sem.

Az Üzleti tanácsadás kompetencia központ tanácsadói a fent említett támogatás véghezviteléhez megfelelő kompetenciákkal és tapasztalatokkal rendelkeznek és ezeket az általuk vitt projektjeiknél sikeresen alkalmazzák.

Referenciák

  • T-Home rebrand projekt, Magyar Telekom
  • BBUnited IT Stratégiai Program, Magyar Telekom
T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország


Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás