Panorama – hálózatelemző eszköz

Az ügyfelek viselkedését nagyban befolyásolják kapcsolataik más ügy­felekkel, valamint az ügyfélkörön kívüli szereplőkkel. Például egy újonnan indított cég kockázatosabb, ha az alapítói felszámolási vagy csődeljárás­ban, illetve csalási ügyben korábban már érintettek voltak. Az az ügyfél pedig, akinek az ismerősei vettek már igénybe innovatív befektetési ter­mékeket, nagyobb eséllyel lesznek fogékonyak hasonló termékekre.

Számtalan adatkezelő, adatkereső rendszer létezik, de ezek a rendszerek azonban szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagyják a legtöbb adatbázisban az adat egyedei közt meglévő hálózatos struktúrát, az adatok közt meglévő bonyolult, többrétű kapcsolatrendszereket.

A Panorama alkalmazás az ügyfeleket a relációs környezetükben tudja kezelni, sőt az adatokat külső forrásokkal is bővíthetjük. Ez a funkció még hatékonyabbá teszi az elemzéseket, hisz ilyen információk feldolgozásá­val sokkal többet tudhatunk meg az ügyfelekről, és ez segíti viselkedésük előrejelzését. Az üzleti életben kialakult vevőhálózatok olyan óriásiak és komplexek, hogy hatékony ábrázolásukhoz és feldolgozásukhoz olyan nagy teljesítményű elemző eszközökre van szükség, mint a Panorama.

Hálózati szemlélet
A hálózati szemlélet segít az adat egyedek (pl. egy áramszolgáltató egy fogyasztója) kapcsolatrendszerein keresztül vizsgálni egy adott kérdést (pl. Tudjuk, hogy az adott fogyasztó illegálisan vételezett áramot. Keressük meg a fogyasztó kapcsolatrendszerében a hasonló tulajdonságú szomszédait és vizsgáljuk meg, hogy ezen esetekben történt-e visszaélés). Egy hagyományos adatkereső rendszerben nehezen leírható, lekérdezhető szomszédsági viszonyok, bonyolultabb kapcsolatrendszeri minták hálózatos szemlélet mellett egyszerűen lekérdezhetők.

Hálózatok kiterjedése üzleti környezetben
Hálózatok vizsgálatakor először is az adatokban meglévő egyedek kapcsolatrendszerét szeretnénk összeállítani. Kisebb hálózatok esetén akár kézi felderítést is alkalmazhatnánk, kézi ábrák készítésével. A gyakorlatban azonban gyakori a kiterjedt, bonyolult összefüggéseket tartalmazó (több dimenziós) hálózati struktúra, amelyek kezelése kézi úton már elképzelhetetlen. Ezen hálózatokból üzleti következtetések levonásához áttekinthető képekre, összefüggések feltárására van szükség. Ezt segíti a Panorámában alkalmazott hatékony vizualizáció és mintakeresés.

Hatékony mintakeresés
A hatalmas, kiterjedt hálózatokban (nagyságrendileg tipikusan 100 ezer vagy akár milliós egyedszámú hálózatok legalább néhányszor ennyi köztük lévő kapcsolattal) képtelenség minden adatot szemrevételezni. Ezért szükséges a hatékony (hálózatos) keresés. A Panoráma mintakeresője az adatok hálózatos struktúráját kihasználva hatékonyan tud keresni nagy kiterjedésű adat hálózatokban is.

Vizualizáció
Az emberi mintakeresést legjobban a hatékony adatábrázolás segíti. Az üzleti adatbázisokból előálló hatalmas hálózatokat lehetetlen egyszerre úgy ábrázolni, hogy az a felhasználó számára hasznos legyen. A Panoráma segít (a mintakeresés funkcióval együtt) a hálózatokban előforduló üzletileg fontosabb mintákra fókuszálni, azokat megjeleníteni.

Az adatok hálózati kapcsolatrendszerének reprezentációját és elemzését ügyfeleink olyan tipikus kérdések megválaszolásához vagy problémák megoldásához használják, mint például: 

  • Hol vannak esetleges visszaélések az Ön cégénél? (Csalásfelderítés)
  • Ismeri-e az ügyfélköre összetételét, kit milyen ajánlattal kell megcélozni? (Értékesítés támogatás)
  • Probléma-e az ügyfelek előrejelzés nélküli elvándorlása? Megelőzhető lenne-e, ha előre tudnák, kit kell megszólítani? (Lemorzsolódás elemzés)
  • Hitelek visszafizetésénél felderíthetővé válnak az esetleges körbetartozási láncok, illetve ezeknek azon pontjai, melyeken a láncot ki lehet mozdítani úgy, hogy a felderített pontot megtámogatva megszün­tetjük a körbetartozási láncot. (Kockázatértékelés)

Információtár

T-Systems Magyarország

Kapcsolat

T-Systems Magyarország

Névjegy mentése QR kóddal

Megosztás