Adattárház és adatpiac alapú kiaknázások

Egy adattárház nemcsak elemzések, vagy jelentések (riporting) alapjául szolgál, hanem a vállalaton belül sok terület tekinti elemző- és statisztikai rendszere elsődleges adatforrásának. A ráépülő adatpiacok, vagy akár teljes körű információszolgáltató rendszerek követve az intézmények szervezeti hierarchiáját, különböző szintű információs igényeket elégítenek ki.

Vezetői információs rendszerek

A vezetői információs rendszerek, a stratégiai döntéshozók döntéstámogató rendszere – így határozottan elkülönül az intézmény operatív működésének felügyeletére hivatott kontrolling rendszertől, vagy például a felettes szervek információs igényeit kielégítő kötelező jelentéskészítést támogató rendszerektől. A stratégiai döntések - mint például egy új termék piacra vitele, a piaci részesedés növelése, a versenytársak megelőzése vagy pusztán a tények összevetése a tervekkel – megalapozására egyre kevesebb és kevesebb idejük van a vezetőknek. Emiatt a legtöbb döntéshozónak nincs ideje feldolgozni azokat a tájékoztatókat, amelyek különböző forrásokból érkeznek, többnyire sok-sok papíron. A sikeres döntéshozatal legfontosabb kritériuma, hogy a szükséges információk a tevékenységi kör minden részéről naprakészen rendelkezésre álljanak. Egy vezetői információs rendszer feladata, hogy a birtokában lévő nagy mennyiségű adatból információt szolgáltasson a vezetők számára könnyen értelmezhető módon. Trendek meghatározására, különböző állapotok összehasonlítására és előrejelzésre is alkalmasnak kell lennie, és ehhez nagy mennyiségű adatra alapozott statisztikák készítésére van szükség, hiszen egy ilyen rendszer az intézmény minden területéről szolgáltat információt.

Dashboardok

A dashboardok feladata a vállalat – úgy gazdasági, mint operatív - működését jellemző mutatószámok átlátható kalkulációja, és az eredmények megfelelő grafikus formában történő eljuttatása az érintettekhez. A dashboardok klasszikus példája, a vezetői dashboard, azonban egy megfelelően felépített, a stratégiával összehangolt mutatószámrendszer a vezetői rétegnél jóval mélyebben szivárog be a szervezetbe. Egy átfogó dashboard megoldás kivitelezése éppen ettől válik bonyolulttá: a sokszor több száz, egymással is összefüggő mutatók kalkulációja és az eredmények megfelelő időpontban és megfelelő formában való eljuttatása a megfelelő helyre sokszor igen komplex feladat.

Kontrolling

A kontrolling információkat szolgáltató rendszer egy jellegzetes adattárház-kiaknázási forma, amely kihasználja, hogy az adattárházban integráltan és hosszú időre visszamenőleg találhatóak meg a munkájához szükséges alapadatok. Az adattárház biztosítja ugyanis, hogy az egyes felhasználói területek számára sajátos lekérdezési, elemzési igényeiknek megfelelően adatpiacok épülhessenek. Így aztán nem csoda, ha a kontrolling alkalmazásokat adattárházi alapokra helyezik.
A kontrolling-rendszer ezek után egy saját adatbázisba (adatpiacba) gyűjti a vállalat adatvagyonának kontrolling szempontból releváns részét, és azt további kalkulációk által a kontrolling osztály igényei szerint megfelelő struktúrákba rendezi. A rendszer felhasználói a kontrolling tervezési fázistól kezdődően a termék- és ügyfél-jövedelmezőségi eredmények méréséig átfogó, integrált támogatást kapnak. A szolgáltatott információk nemcsak külön termék- vagy ügyfélnézetben érhetők el, hanem komplex módon követhetőek szerződésenként, ügyfelenként, termékenként, profitcentrumonként vagy értékesítési dimenziók tetszőleges kombinációja mentén.

A szokásos adattárház-funkcionalitás mellett a kontrolling megoldásoknak vannak speciális szolgáltatásai. A definiált üzleti, elemzési dimenziók mentén lehetőség nyílik tervadatok bevitelére. A tervezés előkészítéssel kezdődik, mikor a tervadatokhoz szükséges többdimenziós modellt építünk fel, valamint meghatározzuk a tervezési feladatok alapján a tervezési munkafolyamatot. A tervezés többciklusú, felülről irányított és koordinált folyamat, melynek során gondoskodni kell a feladatok kiosztásáról, az adatok gyűjtéséről, a tervváltozatok kiértékeléséről és az egységes terv összeállításáról. Egy megfelelő kontrolling tervező eszköz képes kétirányú aritmetika segítségével oda-vissza számításra, amellyel tetszőlegesen támogatható a top-down és a bottom-up tervezés egyaránt. Alkalmas a szokásos algoritmusok alapján történő költségszétosztásra is. A tervezés során több tervvariánst, valamint későbbiekben több előrejelzést és tervmódosítást készíthetünk el. A tényadatok visszamérését és az egyes tervvariánsokkal való összevetését az egységes (adattárházbeli) dimenziókészlet is biztosítja.

Megosztás