Fogalomtár

A + B Áramellátás

Két, egymástól független tápkábelen keresztül biztosított áramellátás.


Légkezelő Berendezés

Egy épület kezelt légbetáplálását végző eszközök csoportja.


Épületfelügyeleti Rendszer (BMS)

Számítógépes integrált rendszer, amely felügyeli az épület kulcsfontosságú üzemeltetési rendszereit.


Kábeltálca

Az erősáramú és az adatátviteli kábelek lefektetésére szolgáló tálca.


Kábelmenedzsment

Az épületen belül haladó kábelútvonalakat és címkézéseket nyilvántartó rendszer, megkönnyíti az új telepítést és a visszabontásokat.


Rács

Ráccsal elkerített géptermi terület egy közös területen belül.


Telekommunikációs Szolgáltató Semlegesség

Egyenlő feltételek biztosítása a telekommunikációs szolgáltatók részére


Kolokáció

IT berendezések egy közös területen történő rack szekrény alapú elhelyezése.


Légkondicionáló Beltéri Egység

A légkondicionáló beltéri egység felügyeli és biztosítja egy adatközponti területen belül a megfelelő hőmérsékletet és páratartalmat.


Cross Connect

Kapcsolati rendszer a kábelrendezők és berendezések között patch kábelek felhasználásával melyek összekötik a végpontokra csatlakoztatott hardverelemeket. Más néven “patch”.


Adatközpont

IT és távközlési (ITC) infrastruktúra biztonságos elhelyezését szolgáló létesítmény.


Tartalék vagy Katasztrófa Központ

Egy vállalat által földrajzilag megfelelő távolságban létrehozott másodlagos központ, amely lehetővé teszi, hogy egy esetleges katasztrófa esetén helyre állítsa operatív tevékenységét és zavartalanul folytassa üzletmenetét.


HVAC Rendszer

Hűtést, fűtést, páratartalmat és szellőzést biztosító rendszer (Légkondicionáló rendszer).


Inergen

Inergen gázok: nitrogén, argon és széndioxid keveréke, melyet tűzoltásra használnak. Elektromosan nem vezet és biztonságosan alkalmazható olyan területeken, ahol emberek is tartózkodhatnak.


M & E Szolgáltatások

Gépészeti és elektromos szolgáltatások.


Telekommunikációs helyiség

A T-Systems Adatközpontjának „szívében” található helyiség, ahol a távközlési szolgáltatók elhelyezhetik POP-jukat és könnyedén kapcsolódhatnak (Cross Connect) egymáshoz illetve a létesítményben lévő többi ügyfélhez.


Üzletmenet kritikus

Üzletmenet kritikusnak nevezzük az olyan, a működést és/vagy üzletmenetet támogató tevékenységet (amely kiszolgálása történhet saját vagy külső erőforrásból), amely megszűnése esetén a szervezet igen rövid időn belül, vagy akár azonnal, működés képtelenné válik.


N+1

Egy további egység biztosítása a normál működéshez szükséges darabszám (N) felett. Például, ha öt generátor szükséges az adatközpont tartalék energia ellátásához, akkor mi biztosítunk egy hatodikat is.


Optikai Rendezőszekrény (ODF)

Az a pont, ahol száloptikai összekapcsolódások létesíthetők.


Száloptika

Egyszerű kábel üvegszálból, amely információ (optikai jelek) továbbítására alkalmas két pont között.


POP

Point of Presence. Az a hely, ahol egy távközlési szolgáltató jelen van és összekapcsolódhat egy másik szolgáltatóval (Cross Connect). Egy ISP viszonylatában az a pont, ahol forgalmat cserélhet vagy útvonalat biztosíthat.


Dedikált Terület

Rugalmas, egyedi igényre szabott saját adatközponti terület.


Proximity Kártyás Beléptető Rendszer

Számítógép-vezérelt beléptető rendszer, melyben az elektromosan vezérelhető zárak automatikusan nyílnak amennyiben megfelelő jogosultsággal rendelkező kártyával közelítünk a proximity kártyaolvasó felé.


Álpadló Rendszer

Könnyen bontható elemekből álló padló, amely megfelelő magasságban helyezkedik el az aljzatbeton felett és lehetővé teszi, hogy a kábeltálcák és egyéb más, az épület rendszereit kiszolgáló kábelek és csőhálózatok szabadon elférjenek alatta, valamint megfelelő szabad területet biztosít a hűtéshez szükséges hideg levegő áramlásához.


Redundancia

Egy vagy több tartalék rendszer meglétét és hozzáférhetőségét jelenti az elsődleges rendszer esetleges meghibásodás esetén.


Szolgáltatási Szint Megállapodás (SLA)

Szerződésben rögzített megállapodás a szolgáltató és az ügyfél között, amely meghatározza a szolgáltatás minőségére és rendelkezésre állására jellemző paramétereket illetve a szolgáltatói feladatokra és válaszidőkre vonatkozó jellemzőket.


Osztott Terület

IT berendezések elhelyezése egy közös területen, négyzetméter alapon min. 10m2-en vagy e felett, opcionálisan ráccsal elválasztva.


Szünetmentes Tápegység (UPS)

Egy olyan rendszer, amely biztosítja a folyamatos villamosenergia-ellátást egy esetleges, a szolgáltatónál fellépő áramszünet esetén is – a megtáplálása akkumulátoros és generátoros lehet.


V.E.S.D.A. Rendszer

Nagyon korai tűz- és füstérzékelés és -jelzés