Tűzérzékelés és -oltás – V.E.S.D.A.

A teljes körű tűzérzékelés és automatikus oltás az épületen belül minden gépteremben alapszolgáltatás. Az egyes tűzszakaszok határfelületei 60 perc tűzállósággal rendelkeznek, az automatikus oltórendszer pedig minden környezeti és biztonsági előírást kielégít. Az automatikus oltás nitrogénalapú gázzal történik, amely nem káros sem a környezetre, sem a helyiségekben elhelyezett eszközökre. A komplexum a jelenleg elérhető legkorszerűbb tűzérzékelő és -oltó rendszerrel van felszerelve. A tűzérzékelő rendszerbe V.E.S.D.A. (Very Early Smoke Detection Alarm, Nagyon Korai Füstérzékelő és Riasztó) tűzjelző rendszert integráltak, amely folyamatos levegő-mintavételezés mellett spektrumanalízisen alapuló módszerrel ellenőrzi az égéstermékek megjelenését az égés már egészen korai szakaszában. Észlelés esetén 30 másodpercen belül megkezdődik az oltás, melyhez nitrogénalapú gázt használ a rendszer. Az oltás a géptermi levegő térfogatkoncentrátum változtatásával történik, olyan szintre emelve a levegő nitrogéntartalmát, amely lehetetlenné teszi az égést.

A nitrogén gáz környezetre, emberi életre és berendezésekre veszélytelen, hiszen a normál légköri levegőben is jelen van, oltás után a helyszín nagyon rövid időn belül megközelíthető, nincs szükség az oltásból visszamaradt hulladék eltakarítására.

A tűzoltó rendszer állandó összeköttetésben áll a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, ahová a tűzjelzések automatikusan befutnak, így az ügyeletes tűzoltók – a beérkezett riasztás ellenőrzése után – szükség esetén azonnal megkezdhetik a kivonulást a megfelelő erőforrásokkal.