Integrált felügyeleti és menedzsment megoldások

Az IT infrastruktúra elemek üzemeltetésének elengedhetetlen eszközei a felügyeleti és menedzsment eszközök, melyek segítségével centralizáltan ellenőrizhetjük és menedzselhetjük az infrastruktúra elemeit. A hatékony hibaok keresés a lehető legkisebb manuális munkával járó felügyelet érdekében fontos, hogy az egyes technológiákra specializálódott menedzsment megoldások egy központi felügyeleti eszközzel integráltan működjenek. Ennek révén egy helyről, átfogó és azonnali képet kaphatunk az IT elemek állapotáról.

Szolgáltatási területeink

Eseménykezelési folyamat tervezése és bevezetése
Integrált felügyeleti és menedzsment megoldások A folyamat tudatossá tétele és átgondolása révén biztosítható, hogy a felügyelt elemekről az információk, lehetséges hibák és azonosított hibák a megfelelő csatornán és a megfelelő prioritással jussanak a megfelelő helyre (például incidenskezelési folyamat, műszaki felelős).

Szolgáltatásfa építés és szolgáltatásfelügyelet tervezése
A kritikus IT szolgáltatások állapotának felügyelete és a bekövetkező hibák gyors megoldása érdekében a szolgáltatás függőségeit fel kell térképezni – fel kell építeni a szolgáltatásfát. A szolgáltatásfa egyes ágainak felügyelete és a függőségek azonosítása révén a kritikus szolgáltatás kifinomult mérése biztosított.

Hálózatfelügyeleti eszközök bevezetése
Ha nincs hálózat, nincs IT. Ma már minden IT szolgáltatás működéséhez nélkülözhetetlenek a kommunikációs kapcsolatok, ezért elsődleges fontosságú a hálózat működésének felügyelete. Intelligens hálózatfelügyeleti megoldásainkkal nem csak a hálózati eszközök működése, hanem a fizikai és logikai hálózati kapcsolatok állapotának felügyelete is biztosítható.

Szerver- és tárolófelügyeleti eszközök bevezetése
A szerverek és az adattárolók felügyelete elsődleges fontosságú. A felügyelet akkor lehet teljes, ha a szerverek és a tárolóeszközök szintjéről is kapunk visszajelzést az eszközök állapotáról. Fontos kiemelni, hogy az egyes tároló architektúrák rendkívül heterogének, ami nagyon megnehezíti a menedzsmentet. Megoldásainkban olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek elfedik a különböző eszközökből fakadó különbségeket.

Alkalmazásfelügyeleti megoldások bevezetése
Az üzleti hatékonyság kritikus elemei az alkalmazások. Egy alkalmazás csak akkor tud a tőle elvárható módon működni, ha megbízhatóan kontrollálhatóak azok az infrastruktúra- és technológiaelemek is, amelyekre épül. Megbízható felügyelet csak akkor valósítható meg, ha ezeket az elemeket egységesen lehet felügyelni, nem csak technológiai szempontból, de a szolgáltatás minősége, és annak az üzleti folyamatokra gyakorolt hatása szempontjából is. Az alkalmazások szolgáltatásminőségének felügyelete azt jelenti, hogy az üzleti folyamatok és az elvárt eredmények figyelembevételével próbáljuk maximalizálni a kritikus alkalmazások elérhetőségét, válaszidejét és hatékonyságát.

Integrált felügyeleti megoldások bevezetése
Célunk olyan felügyeleti megoldások bevezetése, amelyek a lehető legteljesebb képet adják az IT architektúra egyes elemeiről, a felügyelet kifinomultsága pedig az IT elem fontosságához illeszkedik. Ennek megvalósítása történhet széleskörű funkcionalitással rendelkező felügyeleti eszköz vagy technológia specifikus felügyeleti eszközök integrációja révén.

Alkalmazott módszertanok, technológiák
A felügyeleti megoldások kialakításához leginkább a HP, a Cisco, az IBM eszközeire és a nyílt forráskódú rendszerekre, valamint saját fejlesztésekre támaszkodunk. A felügyelet módja szerint telepített agent nelküli és agent-et használó megoldásokat is kínálunk, az alkalmazások tekintetében megoldott a webes és vastagklienses technológiák mérése is. A felügyeleti eszközök integrációja mellett az eseménykezelési folyamat integrációját is szem előtt tartjuk, így biztosítva a felügyeleti megoldások bevezetésének megtérülését.

Megoldásunk értéke

Az üzleti fontossághoz hangolt és integrált felügyeleti megoldások működtetése révén az IT szolgáltatásokról és rendszerekről csak a releváns információk és azok is a megfelelő helyre kerülnek továbbításra. A felügyeletre fordított erőforrások az adott komponens üzleti fontosságához illesztve csak a szükséges mértékűek. Az integráció révén a hibák kiváltó okának azonosítása gyors, az elhárításra képes szakértő azonnal kijelölhető, nincs szükség minden technológiai csoportban ügyelet fenntartására.

Információtár