Üzleti szolgáltatások mérése és jelentése

Az IT szolgáltatások minősége és fejlődése alapvető meghatározója az üzleti tevékenység értékteremtő képességének. A szolgáltatói szemléletű IT tisztában van a kritikus IT funkciókkal, azokat méri és folyamatosan fejleszti . Tevékenységünk az üzletnek nyújtott szolgáltatás-portfólió feltérképezését, a minőségi és mennyiségi paraméterek azonosítását, mérési és jelentési rendszerek kialakítását tartalmazza, így segítve az IT-t, hogy az üzlet stratégiai partnerévé válhasson.

Szolgáltatási területeink

Szolgáltatás portfólió összeállítása, szolgáltatáskatalógus készítése
Az IT szervezet erőforrásait az üzleti működéshez elengedhetetlen szolgáltatások biztosítására fordítja. Annak érdekében, hogy az üzlet és az IT közötti stratégiai partnerség és kommunikáció alakuljon ki, az IT szervezetnek azonosítania és rögzítenie kell a kritikus üzleti szolgáltatásokat. A legfontosabb funkciók azonosítása, a minőségi és mennyiségi paraméterek meghatározása alapot teremt a szolgáltatások minőségének biztosítására, hatékonyságuk folyamatos növelésére. Üzleti szolgáltatások mérése és jelentése

 

Szolgáltatások mérési és jelentési módjának tervezése, implementációja
A szolgáltatások rendelkezésreállásának és teljesítményének mérésére több nézőpont is lehetséges, melyek az IT számára a proaktív és gyors hibaelhárítási folyamatok működtetése érdekében szükségesek. Első nézőpont az IT szolgáltatások működését biztosító infrastruktúra komponensek rendelkezésreállásának mérése, a második az üzleti nézőpontú szolgáltatás-minőség megismerésére végfelhasználói élményen alapuló mérések (a kulcs-funkciók válaszidejére és elérhetőségére vonatkozóan), a harmadik nézet az IT rendszerek belső működését jellemző paraméterek rendszeres vagy folyamatos mérése. A három megközelítés együttes használatával teljes képet kaphatunk az IT szolgáltatások rendelkezésreállásáról és minőségéről, valamint proaktívan észlelhetjük a hibához vezető jelenségeket.

Szolgáltatási szint menedzsment folyamat tervezése
A szolgáltatások minőségének folyamatos optimalizálásához elengedhetetlen a szolgáltatási szint menedzsment elvek szerinti üzemeltetés kialakítása. A folyamat mellett fontos építőelem a szolgáltatási szint megállapodás, amelynek fő feladata, a mindkét fél által értelmezhető szolgáltatások, szolgáltatási célok és mérési, jelentési módok és eljárások definiálása.Az egyes szolgáltatások minőségének fejlesztése akkor lehet hatékony, ha a szolgáltatásoknak meghatározott felelősei vannak, a szolgáltatási szint megállapodások tartalmát, teljesülését és a fejlesztésekre fordított befektetések megtérülését ellenőrizzük. A szolgáltatási szint menedzsment folyamat kialakításával és működtetésével biztosítható, hogy az IT és az üzleti területek között folyamatoskommunikáció legyen, az elvárások és a teljesítések mindig összhangban maradjanak.

Alkalmazott módszertanok és technológiák
A szolgáltatáskatalógus készítése, a mérési keretrendszerek tervezése során az ITIL és a TOGAF módszertanok ajánlásait ötvözzük a hazai bevált gyakorlatokkal. A szolgáltatások és szerződések kezelésének, a szolgáltatások és IT komponensek mérésének eszközeiként elsősorban a HP, az IBM, a BMC és a CA szoftver termékeit és a már bizonyított nyílt forráskódú eszközöket használunk. A méréseket vezetői dashboardokon jelenítjük meg, az eszközök lehetőséget adnak a szolgáltatói szerződésék és SLA-k nyilvántartására is.

Megoldásunk értéke

Az IT szolgáltatások üzleti és felhasználói szemléletű mérésével biztosítható az üzleti folyamatok zavartalansága, az ügyfelek és felhasználók elégedettsége. A szolgáltatásportfólió alapul szolgál az IT és az üzlet közötti kommunikációhoz, a költségek indoklásához valamint a szolgáltatási költség üzleti tevékenységhez rendeléséhez.Az üzleti szempontú mérési rendszerek kialakítása révén biztosítható az IT és üzlet közötti egyetértés a szolgáltatási minőség tekintetében, a szolgáltatási szint menedzsment folyamat biztosítja a folyamatos kommunikációt és a szolgáltatások folyamatos fejlesztését.

Információtár